Carl Schmitt'in Meydan Okuması

Schmitt’in liberalizmi en iyi kavrayan figürlerden biri olduğu açıktır. Bilhassa devlet, hukuk ve temsilî kurumlar üzerine yazdıkları büyük yankı uyandırmış, bilhassa rasyonel bir uzlaşma zemininin olanaklı olmadığını iddia etmesi ve siyasalı dost-düşman ikiliği olarak kavraması büyük tartışmaları beraberinde getirmiştir. Chantal Mouffe’un derlediği makalelerden oluşan Carl Schmitt’in Meydan Okuması bu iddiaların hem kendileriyle hem de politik sonuçlarıyla, dolayısıyla günümüze kadar uzanan etkileriyle yüzleşen makalelerden oluşuyor.

“Schmitt’in liberalizmi sorgulaması, bütün bu kusurlarına rağmen, gayet güçlü bir sorgulamadır. Liberal demokrasinin çeşitli zayıflıklarını gözler önüne serer ve kör noktasını ortaya çıkarır. Bu eksiklikler göz ardı edilmemelidir. Eğer inandırıcı ve sadakat gösterilebilecek bir demokratik toplum görüşü ileri süreceksek, söz konusu noksanların dile getirilmesi gerekir. Schmitt, içgörülerinden yararlanarak kendisinden bir şeyler öğrenebileceğimiz bir rakiptir.”

Bugün Carl Schmitt’ten ne öğrenebiliriz? Mouffe’un tabiriyle içinde bulunduğumuz “post-politik çağı” anlamakta Schmitt’in bilhassa “siyasal”a dair çözümlemelerinden öğrenilebilecek neler vardır? Schmitt’in liberalizmi en iyi kavrayan figürlerden biri olduğu açıktır. Bilhassa devlet, hukuk ve temsilî kurumlar üzerine yazdıkları büyük yankı uyandırmış, bilhassa rasyonel bir uzlaşma zemininin olanaklı olmadığını iddia etmesi ve siyasalı dost-düşman ikiliği olarak kavraması büyük tartışmaları beraberinde getirmiştir. Chantal Mouffe’un derlediği makalelerden oluşan Carl Schmitt’in Meydan Okuması bu iddiaların hem kendileriyle hem de politik sonuçlarıyla, dolayısıyla günümüze kadar uzanan etkileriyle yüzleşen makalelerden oluşuyor. Paul Hirst, Slavoj Žižek, David Dyzenhaus, Ulrich K. Preuss gibi kendi alanlarında etkili isimler çağımızın dinamiklerini onunla didişerek ama onun kavramlarıyla sorgulamayı deniyor.

“Siyasi birliği” yeniden düşünmenin gerekliliği aşikârdır. O halde, Schmitt’ten öğrenecek çok şey var.

Kitapta yer alan bölümler
Carl Schmitt’in Kararcılığı Paul Hirst
Post-Politika Çağında Carl Schmitt Slavoj Zizek
Carl Schmitt ve Liberal Demokrasinin Paradoksu Chantal Mouffe
Carl Schmitt ve “Dünya Birliği” Jean-Francois Kervegan
Devlete İtibarını İade Etmek David Dyzenhaus
Karl’dan Carl’a: Bir Marx Okuru Olarak Schmitt Jorge E. Dotti
Carl Schmitt ve Max Adler: Siyasetle Demokrasinin Uzlaşmazlığı Grigoris Ananiadis
Carl Schmitt Max Weber’e Karşı: Hukuki Rasyonalite ve İktisadi Rasyonalite Catherine Colliot-Thélène
Siyasi Düzen ve Demokrasi: Carl Schmitt ve Etkisi Ulrich K. Preuss
Carl Schmitt ve Avrupa Hukuk Bilimi Agostino Carrino
Devlet Etiği ve Çoğulcu Devlet Carl Schmitt

Westminster Üniversitesi’nde politika teorisi profesörüdür. Radikal demokrasi üzerine yazdıkları ve hegemonyayı kendine özgü kavrayışı akademik mecralarda hararetli tartışmalara neden olmuştur. Podemos, Boyun Eğmeyen Fransa gibi siyasal hareketlerin benimsediği sol popülist stratejinin önde gelen kuramcılarından biridir. Önde gelen yapıtları: The Return of the Political (Siyasetin Dönüşü, Epos Yayınları), Ernesto Laclau’yla birlikte yazdıkları Hegemony and Socialist Strategy (Hegemonya ve Sosyalist Strateji: Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru, İletişim Yayınları), The Democratic Paradox (Demokratik Paradoks, Epos Yayınları), On The Political (Siyasal Üzerine, İletişim Yayınları) ve Agonistics (Dünyayı Politik Düşünmek: Agonistik Siyaset, İletişim Yayınları). Ayrıca Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community (Londra:Verso) ve The Challenge of Carl Schmidt (Carl Schmidt’in Meydan Okuması, İletişim Yayınları) başlıklı derlemelerin editörlüğünü yapmıştır.

Kitabın Adı Carl Schmitt'in Meydan Okuması
Orijinal Adı Challenge of Carl Schmitt
ISBN 9789750526589
Yayın No İletişim - 2751
Dizi Politika - 188
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 295 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 241 gr
Perakende Satış Fiyatı 222,00 TL
Baskı 1. baskı - Nisan 2019
Çeviren Hivren Demir Atay, Hakan Atay
Editör Aybars Yanık
Derleyen Chantal Mouffe
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit