Yapıbozum ve Pragmatizm

Yapıbozum ve Pragmatizm, aynı başlık etrafında düzenlenmiş sempozyumdaki tartışmaları bir araya getirerek Derrida’nın pragmatizmi ile Rorty’nin pragmatizminin demokrasi hakkında temelci olmayan bir düşünme biçiminin geliştirilmesine nasıl katkıda bulunabileceklerini araştırıyor. Söz konusu düşünürlerin bu özel alandaki görüş ayrılıklarının yanı sıra çakıştıkları noktaları da incelerken yapıbozumu ötekinin etik deneyimine yönelik Levinasçı bir açılımla tamamlayan Simon Critchley ve yapıbozumu “hegemonya” mantığıyla irtibatlandırmayı öneren Ernesto Laclau’yu da tartışmaya dahil ediyor.

“Derrida ile Rorty, Habermas’ın evrenselcilik, rasyonalizm ve modern demokrasi arasında zorunlu bir bağ olduğu ve anayasal demokrasinin aklın açılımında (unfolding), hukuk ve ahlâkın evrenselci biçimlerinin ortaya çıkmasıyla bağlantılı bir uğrağı temsil ettiği iddiasını reddetmekte birleşirler. Her ikisi de, kendi tikel dile getiriliş koşullarını aşacak bir argümantasyon tarzının mümkün olmasını garanti altına alabilecek –Akıl gibi– bir Arşimet noktasına ulaşılabileceğini yadsırlar. Ama, rasyonalizmi ve evrenselciliği eleştirmeleri, kendilerini Aydınlanma’nın siyasi yanını, yani demokratik projeyi savunmaya adamalarını önlemez. Habermas ile aralarındaki anlaşmazlık siyasi değil teoriktir. Onun demokratik siyasete gösterdiği bağlılığı paylaşırlar ama demokrasinin felsefi temellere ihtiyacı olmadığını ve demokrasinin kurumlarını güvence altına alacak şeyin rasyonel temellendirme olmadığını düşünürler.”


Yapıbozum ve Pragmatizm, aynı başlık etrafında düzenlenmiş sempozyumdaki tartışmaları bir araya getirerek Derrida’nın pragmatizmi ile Rorty’nin pragmatizminin demokrasi hakkında temelci olmayan bir düşünme biçiminin geliştirilmesine nasıl katkıda bulunabileceklerini araştırıyor. Söz konusu düşünürlerin bu özel alandaki görüş ayrılıklarının yanı sıra çakıştıkları noktaları da incelerken yapıbozumu ötekinin etik deneyimine yönelik Levinasçı bir açılımla tamamlayan Simon Critchley ve yapıbozumu “hegemonya” mantığıyla irtibatlandırmayı öneren Ernesto Laclau’yu da tartışmaya dahil ediyor.

Kitapta yer alan bölümler
Yapıbozum, Pragmatizm ve Demokrasinin Siyaseti Chantal Mouffe
Yapıbozum ve Pragmatizm Üzerine Düşünceler Richard Rorty, Jacques Derrida
Yapıbozum ve Pragmatizm: Derrida Özel İronist mi Yoksa Kamusal Liberal mi? Simon Critchley
Simon Critchley’ye Cevap Richard Rorty
Yapıbozum, Pragmatizm, Hegemonya Ernesto Laclau
Ernesto Laclau’ya Cevap Richard Rorty

The University of Essex’de felsefe okutmanıdır ve 2004 yılından beri New York’taki New School for Social Research’de felsefe alanında ders vermektedir. The Ethics of Deconstruction; Very Little... Almost Nothing; The Book of Dead Philosophers adlı kitapların yazarı ve Re-Reading Levinas; Deconstructive Subjectivities; Blackwell’s Companion to Continental Philosophy; Emmanuel Levinas: Basic Philosophical Writings ve Stay Illusion: The Hamlet Doctrine (Jamieson Webster ile birlikte) adlı kitapların editörlerindendir.

(1930-2004) Paris’teki École des Hautes Études en Sciences Sociales’de uzun dönem araştırma direktörlüğü yaptı. Başlıca yapıtları arasında La voix et le phénomène; L’écriture et la différence; De la grammatologie; La dissémination; Marges de la philosophie; La carte postale; Les spectres de Marx sayılabilir.

(1935-2014) The University of Essex’de siyaset bilimi profesörüydü. Eserleri arasında New Reflections on the Revolutions of Our Time; Emancipation(s); On Populist Reason; The Rhetorical Foundations of Society ve (Chantal Mouffe’la birlikte) Hegemony and Socialist Strategy sayılabilir. The Making of Political Identities adlı derlemenin editörlüğünü yapmıştır.

(1931-2007) The University of Virginia’da insan bilimleri profesörü olarak görev yaptı. Başlıca yapıtları arasında Philosophy and the Mirror of Nature; Consequences of Pragmatism; Essays on Heidegger and Others; Objectivity, Relativism and Truth; Contingency, Irony and Solidarity ve Philosophy and Social Hope sayılabilir.

Westminster Üniversitesi’nde politika teorisi profesörüdür. Radikal demokrasi üzerine yazdıkları ve hegemonyayı kendine özgü kavrayışı akademik mecralarda hararetli tartışmalara neden olmuştur. Podemos, Boyun Eğmeyen Fransa gibi siyasal hareketlerin benimsediği sol popülist stratejinin önde gelen kuramcılarından biridir. Önde gelen yapıtları: The Return of the Political (Siyasetin Dönüşü, Epos Yayınları), Ernesto Laclau’yla birlikte yazdıkları Hegemony and Socialist Strategy (Hegemonya ve Sosyalist Strateji: Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru, İletişim Yayınları), The Democratic Paradox (Demokratik Paradoks, Epos Yayınları), On The Political (Siyasal Üzerine, İletişim Yayınları) ve Agonistics (Dünyayı Politik Düşünmek: Agonistik Siyaset, İletişim Yayınları). Ayrıca Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community (Londra:Verso) ve The Challenge of Carl Schmidt (Carl Schmidt’in Meydan Okuması, İletişim Yayınları) başlıklı derlemelerin editörlüğünü yapmıştır.

Kitabın Adı Yapıbozum ve Pragmatizm
Orijinal Adı Deconstruction and Pragmatism
ISBN 9789750521171
Yayın No İletişim - 2406
Dizi Politika - 154
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 144 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 125 gr
Perakende Satış Fiyatı 45,50 TL
Baskı 1. baskı - Aralık 2016
Yazar Simon Critchley, Jacques Derrida, Ernesto Laclau, Richard Rorty
Derleyen Chantal Mouffe
Çeviren Tuncay Birkan
Editör Kerem Ünüvar
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Emre Bayın
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit