Ralph Miliband

1924 yılında doğdu. Kendi jenerasyonunda akademik Marksizme en çok hakim olanlardan biri olarak görülür. Büyük Britanya'da çağdaş sosyalist düşüncenin önemli öğretici ve araştırmacısıdır. Parlamenter Sosyalizm (1961) eseri hâlâ Biritanya İşçi Partisi'nin en radikal eleştirisidir.