Çağdaş Temel Kuramlar

Çağdaş Temel Kuramlar, 20. yüzyılın ikinci yarısında, bilhassa Anglosakson toplumbilim geleneğine hâkim ampirik ve pozitivist yönteme itiraz olarak ortaya çıkan yaklaşımları ele alıyor. Doğa bilimlerinin, toplum bilimlerinin pratiği için uygun bir model sunduğu varsayımı karşısında ortaklaşan bu yaklaşımlar, “beşeri bilimlerde Teori’ye geri dönüş” olarak inceleniyor.

Çağdaş Temel Kuramlar, 20. yüzyılın ikinci yarısında, bilhassa Anglosakson toplumbilim geleneğine hâkim ampirik ve pozitivist yönteme itiraz olarak ortaya çıkan yaklaşımları ele alıyor. Doğa bilimlerinin, toplum bilimlerinin pratiği için uygun bir model sunduğu varsayımı karşısında ortaklaşan bu yaklaşımlar, “beşeri bilimlerde Teori’ye geri dönüş” olarak inceleniyor.

Gadamer, Derrida, Foucault, Kuhn, Rawls, Habermas, Althusser, LéviStrauss ve Annales Tarih Okulu, her biri kendi alanında uzman kişiler tarafından ele alınıyor. Dönemin entelektüel atmosferini belirleyen isimler, hem kuramsal kişilikleri hem de etkileri çerçevesinde inceleniyor.

Derleme, birbirinden ilk bakışta oldukça farklı görünen kuramsal yaklaşımların dönemin koşulları içerisinde nasıl bir iz bıraktığını incelerken, diğer yandan farklı isimler üzerine yazılmış makaleler kapsamlı bir değerlendirme imkânı sunuyor. Bir araya getirilen isimlerin “pozitivizm”e karşı ortaya koyduğu bazı temel tartışmaların ve beşeri bilimlerde yaşanan “geri dönüş”ün de izi sürülüyor. 
 
Çağdaş Temel Kuramlar, toplum bilimlerinde oldukça özel bir dönemi, o dönemi şekillendiren tartışmalar etrafında betimliyor. Ele aldığı her isim için değerli bir kaynak kitap olma özelliği taşıyan bu derleme, okura keyifli bir okuma deneyimi sunuyor.
 
 
Kitapta yer alan bölümler
Giriş: Temel Kuramın Dönüşü Quentin Skinner
Hans- Georg Gademer William Outhwaite
Jacques Derrida David Hoy
Michel Foucault Mark Philip
Thomas Khun Barry Barnes
John Rawls Alan Ryan
Jürgen Habermas Anthony Giddens
Louis Althusser Susan James
Claude Lévi-Strauss James Boon
Annales Tarih Okulu Stuard Clark

 Cambridge Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü ve Christ's Collage üyesi.

Kitabın Adı Çağdaş Temel Kuramlar
Orijinal Adı The Return of Grand Theory in the Human Sciences
ISBN 9789750512445
Yayın No İletişim - 1907
Dizi Politika - 113
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 271 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 228 gr
Perakende Satış Fiyatı 206,00 TL
Baskı 4. baskı - Mart 2021 (1. baskı - Eylül 2013)
Derleyen Quentin Skinner
Çeviren Ahmet Demirhan
Yayına Hazırlayan Necdet Dümelli
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Birhan Koçak
Dizin Emre Bayın
Baskı Sena Ofset