Anthony Giddens

1938’de Londra’da doğdu. Hull Üniversitesi’nde sosyoloji ve psikoloji öğrenimi gördü. London School of Economics’de yüksek lisans, Cambridge Üniversitesi’nde doktora yaptı. 1961 yılından itibaren dünyanın birçok ülkesindeki üniversitelerde ders veren Giddens, 1986’da Cambridge Üniversitesi’nde profesör oldu. Yaşayan en etkili toplumsal kuramcılardan olan, çeşitli ödüllerin sahibi Giddens’ın Türkçe’ye çevrilmiş bazı kitapları şunlardır: Mahremiyetin Dönüşümü (Ayrıntı, 1994); Sosyoloji: Eleştirel Bir Yaklaşım (Birey, 1994); Max Weber Düşüncesinde Siyaset ve Sosyoloji (Vadi, 1996); Modernliğin Sonuçları (Ayrıntı, 1998); İleri Toplumların Sınıf Yapısı (Birey, 1999); Toplumun Kuruluşu (Bilim ve Sanat, 1999); Üçüncü Yol-Sosyal Demokrasinin Yeniden Dirilişi (Birey, 2000); Elimizden Kaçıp Giden Dünya (Alfa, 2000); Sosyoloji (Ayraç, 2000); Modernliği Anlamlandırmak (Alfa, 2001); Sağ ve Solun Ötesinde (Metis, 2002); Sosyal Teorinin Temel Problemleri (Paradigma, 2005).