Yaşayan en etkili toplumsal kuramcılardan Anthony Giddens, Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori’de sosyolojinin seyrini temelinden etkilemiş üç büyük ismi etraflı bir inceleme altına alıyor. Marx, Durkheim ve Weber’in sosyolojik düşüncelerinin titiz ve kapsamlı bir analizini yapan Giddens, özellikle Marx’ın karakteristik görüşleri ile diğer iki yazarın görüşleri arasındaki bazı temel farklılıkları inceliyor.

Yaşayan en etkili toplumsal kuramcılardan Anthony Giddens, Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori’de sosyolojinin seyrini temelinden etkilemiş üç büyük ismi etraflı bir inceleme altına alıyor. 

Marx, Durkheim ve Weber’in sosyolojik düşüncelerinin titiz ve kapsamlı bir analizini yapan Giddens, özellikle Marx’ın karakteristik görüşleri ile diğer iki yazarın görüşleri arasındaki bazı temel farklılıkları inceliyor. Egemen modern sosyal teori alanlarının çoğunun kaynağında yer alan bu üç yazarın sahip oldukları farklı dünya görüşlerinin iç bütünlüğünü sergilemeye, başka yazarlarla aralarındaki etkileşimi, tarihsel köklerini ortaya koymaya çalışıyor. 
Giddens’ın bu açıklayıcı ve karşılaştırmalı çalışması sadece üç yazar arasındaki karmaşık entelektüel ilişkiyi ortaya koyması açısından değil, “Marksist sosyoloji” ile “burjuva sosyolojisi” arasındaki ilişki üzerine süregiden tartışmaları da kuşatıp, oldukça dolambaçlı iddiaları ve karşı-iddiaları açıklığa kavuşturacak fikirler içermesiyle de dikkat çekiyor.
Tüm bu özellikleriyle öğrenciler için olduğu kadar konuya ve bu üç yazara ilgi duyan meraklılar için de önemli bir kaynak...
 

1938’de Londra’da doğdu. Hull Üniversitesi’nde sosyoloji ve psikoloji öğrenimi gördü. London School of Economics’de yüksek lisans, Cambridge Üniversitesi’nde doktora yaptı. 1961 yılından itibaren dünyanın birçok ülkesindeki üniversitelerde ders veren Giddens, 1986’da Cambridge Üniversitesi’nde profesör oldu. Yaşayan en etkili toplumsal kuramcılardan olan, çeşitli ödüllerin sahibi Giddens’ın Türkçe’ye çevrilmiş bazı kitapları şunlardır: Mahremiyetin Dönüşümü (Ayrıntı, 1994); Sosyoloji: Eleştirel Bir Yaklaşım (Birey, 1994); Max Weber Düşüncesinde Siyaset ve Sosyoloji (Vadi, 1996); Modernliğin Sonuçları (Ayrıntı, 1998); İleri Toplumların Sınıf Yapısı (Birey, 1999); Toplumun Kuruluşu (Bilim ve Sanat, 1999); Üçüncü Yol-Sosyal Demokrasinin Yeniden Dirilişi (Birey, 2000); Elimizden Kaçıp Giden Dünya (Alfa, 2000); Sosyoloji (Ayraç, 2000); Modernliği Anlamlandırmak (Alfa, 2001); Sağ ve Solun Ötesinde (Metis, 2002); Sosyal Teorinin Temel Problemleri (Paradigma, 2005).

Kitabın Adı Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori
Alt Başlık Marx, Durkheim ve Max Weber’in <br> Çalışmalarının Bir Analizi
Orijinal Adı Capitalism and modern social theory
ISBN 9789750506505
Yayın No İletişim - 1367
Dizi Politika - 74
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 384 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 312 gr
Perakende Satış Fiyatı 83,50 TL
Baskı 7. baskı - Kasım 2018 (1. baskı - Mart 2009)
Yazar Anthony Giddens
Çeviren Ümit Tatlıcan
Editör Kıvanç Koçak
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Ceren Kınık
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset