Zaman ve Uzam Kültürü (1880-1918)

Titanic neden hatırlanıyor? Bu büyük facia, tarihte benzeri yaşanmamış biçimde, üstelik eşzamanlı olarak tüm dünyada duyulmuştu. Telsizler, telgraf operatörleri, gazeteler an be an bu dramdan haberdar olabilmişlerdi. Gemiyi batarken izleyen yüzlerce kazazede tanıklıklarını anlatacak, Titanic’in hikâyesi yine eşzamanlı bir ivmeyle her yerde bilinir olacaktı.

Titanic neden hatırlanıyor? Bu büyük facia, tarihte benzeri yaşanmamış biçimde, üstelik eşzamanlı olarak tüm dünyada duyulmuştu. Telsizler, telgraf operatörleri, gazeteler an be an bu dramdan haberdar olabilmişlerdi. Gemiyi batarken izleyen yüzlerce kazazede tanıklıklarını anlatacak, Titanic’in hikâyesi yine eşzamanlı bir ivmeyle her yerde bilinir olacaktı. Buharlı gemiler ve enerji kullanımıyla yolculuk süreleri azalmıştı; bu faciayla birlikte sadece ulaşım değil, iletişim sürelerinin de kısaldığı anlaşıldı. Hemen herkes zaman ve uzam deneyiminde bir devrim yaşandığının farkındaydı.

Stephen Kern, 1880-1918 zaman aralığında, bu devrimi ve yarattığı etkileri irdeliyor. Fizikte Einstein’ın görecelilik kuramı, felsefede Bergson’un sürelilik kavramı, psikiyatride Freud’un bilinç dışı zihinsel süreçleri, sosyolojide Durkheim’ın zaman ve mekânın sosyal göreceliliği, resimde Picasso’nun kübizmi ve edebiyatta Proust’un kayıp zaman arayışı ile Joyce’un bilinç akışı tekniğine odaklanıyor. Geleneksel hiyerarşilerin dağılmasını, mesafe engelini ve sınırları ortadan kaldıran iletişim teknolojilerinin yarattığı devinimleri betimliyor.

Daha 1913 yılında sinema, kamera gözü her yere girebildiği için, ayrıca ucuz giriş fiyatları ve karışık oturma düzeniyle tiyatronun entelektüel kültürünü işçi sınıfına açtığı için, “demokratik sanat” addedilir. Bisiklet de sosyal uzamda kurduğu köprüyle “önemli bir düzleyici” olur ve uzun mesafeli seyahati mümkün kılarak, seyahat ücretini ya da araba giderini karşılayamayan orta ve alt sınıflara bu imkânı sağlar. Arabanın demokratikleştirici etkisi, daha kitleler için yeterince ucuz değilken bile, hemen anlaşılır. Aristokrasinin kırsal yerleşim statüsünün yerini burjuvazinin yeni kentsel yerleşim statüsü almaya başlayınca, toplumsal saygınlığın korunmasında mesafenin değeri azalır.

19. ve 20. yüzyılda modern Avrupa'nın kültürel ve entelektüel tarihiyle ilgili çalışmalarıyla tanınıyor. Ohio Devlet Oniversitesi'nde öğretim üyeliği yapıyor. Başlıca eserleri: Anatomy and Destiny: A Cultural History of the Human Body (1975), The Culture of Time and Space: 1880-1918 (1983, 2003), The Culture of Love: Victorians to Moderns (1992), Eyes of Love: The Gaze in English and French Paintings and Novels (1996), A Cultural History of Causality: Science, Murder Novels, and Systems of Thought (Princeton, 2004; Nedenselliğin Kültürel Tarihi, Metis, 2008), The Modernist Novel: A Critical Introduction (Cambridge, 2011).

Kitabın Adı Zaman ve Uzam Kültürü (1880-1918)
Orijinal Adı The Culture of Time and Space 1880-1918
ISBN 9789750511363
Yayın No İletişim - 1835
Dizi Politika - 107
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 464 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 376 gr
Perakende Satış Fiyatı 93,00 TL
Baskı 1. baskı - Ocak 2013
Yazar Stephen Kern
Çeviren Ali Selman
Editör Levent Cantek
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas, Burcu Ballıktaş Bingöllü
Dizin Güneş Akkor
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset