Köy ve köylü romantizmi, Türkiye'de Cumhuriyet'in inşâ döneminin muteber temalarından biriydi. Asım Karaömerlioğlu, bu romantizmin arkasını kurcalıyor. Cumhuriyet elitinin, bir yandan sanayileşmenin ve kentleşmenin sonuçlarından duyduğu endişe sebebiyle köylüyü köyde tutmaya dönük yollar ararken; bir yandan da köylülerin özerk bir inisiyatif geliştirmesine mahal vermek istemediğini gösteriyor. Yazara yol gösteren kritik soru şu :"Uzun 20. yüzyılda", neden Türkiye'de köylülük özellikle uzun sürdü?

Köy ve köylü romantizmi, Türkiye'de Cumhuriyet'in inşâ döneminin muteber temalarından biriydi. Asım Karaömerlioğlu, bu romantizmin arkasını kurcalıyor. Cumhuriyet elitinin, bir yandan sanayileşmenin ve kentleşmenin sonuçlarından duyduğu endişe sebebiyle köylüyü köyde tutmaya dönük yollar ararken; bir yandan da köylülerin özerk bir inisiyatif geliştirmesine mahal vermek istemediğini gösteriyor. Yazara yol gösteren kritik soru şu: "Uzun 20. yüzyılda", neden Türkiye’de köylülük özellikle uzun sürdü?

Tek Parti rejimi boyunca köye ilişkin üretilmiş fikirler, politika ve projeler, bu eleştirel bakış ışığında irdeleniyor kitapta: "Köycü" yazar ve ideologların fikirleri... Halkçı ideolojinin köycülükle eklemlenme tarzı ve Halkevleri’nin köycülük faaliyetleri... "Meşhur" Köy Enstitüleri olayı... Toprak reformu girişimleri ve tartışmaları... Bu inceleme, dönemin önemli edebiyatçılarından Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Sabahattin Âli ve Memduh Şevket Esendal’ın eserlerinde köy ve köylü imgelerinin taranmasıyla zenginleşiyor.

Bütün dünyada tarımsal yapıların çözülmesinin sarsıcı etkilerinin yaşandığı bir tarihsel kesitte, Cumhuriyet Türkiyesi’nde köy ve köylülük meselesini, mukayeseli olarak da ele alıyor Karaömerlioğlu; farklı sanayileşme ve modernleşme düzeyindeki iki ülkeye, Bulgaristan ve Almanya’daki köycülük akımlarına bakarak...

Sadece kendi özgül alanında değil, Cumhuriyet tarihi ve ideolojisine ilişkin, efsane yıkıcı, iddialı bir kitap...

 

İÇİNDEKİLER

7     Önsöz
11   Giriş

21    Osmanlı'nın Son Döneminde ve Genç Cumhuriyet'te Halkçılık
51    Tek Parti Döneminde Halkevleri, Halkçılık ve Köycülük
87    Köycülük ve Köy Enstitüleri 
117  Köycülük ve Toprak Reformu: "Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu"nun Hikâyesi
151  Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Köylüler
185  İki Savaş Arası Avrupa'da İdeolojik bir Söylem Olarak Köycülük

221 Sonuç
 

1966'da Ankara'da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'ni bitirdi. Yüksek lisans çalışmasını Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde, doktorasını Ohio State Üniversitesi Tarih Bölümü'nde yaptı. 1999 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde, yarı zamanlı olarak da Işık Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Kitabın Adı Orada Bir Köy Var Uzakta
Alt Başlık Erken Cumhuriyet Döneminde Köycü Söylem
ISBN 9789750504068
Yayın No İletişim - 1155
Dizi Araştırma-İnceleme - 200
Alan Tarih
Sayfa 244 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 169 gr
Perakende Satış Fiyatı 66,50 TL
Baskı 5. baskı - Şubat 2021 (1. baskı - Nisan 2006)
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hasan Deniz
Düzelti Serap Yeğen
Yazar M. Asım Karaömerlioğlu
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset