Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Cilt 1 / Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi (Ciltli)

Cumhuriyet Türkiyesi’nin siyasi fikirleri ve rejimin ideolojik/kurumsal kanavası, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde örülmüştür. “Yeni Türkiye”nin bütün akımlarının izleri, Osmanlı modernleşmesinin siyasal fikirlerinden, İslamda reform arayışından, Tanzimat ve 2. Meşrutiyet’in tartışmalarından başlayarak sürülebilir.

Cumhuriyet Türkiyesi’nin siyasi fikirleri ve rejimin ideolojik/kurumsal kanavası, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde örülmüştür. “Yeni Türkiye”nin bütün akımlarının izleri, Osmanlı modernleşmesinin siyasal fikirlerinden, İslamda reform arayışından, Tanzimat ve 2. Meşrutiyet’in tartışmalarından başlayarak sürülebilir. Yeni/Batılı düşünsel paradigma etkisini güçlü biçimde hissettirmiş, şevkli bir düşünsel ithalat gerçekleşmiş; geleneksel, modern-öncesi fikriyatı ihya etmeye dönük çabalar da bu paradigma değişikliğinden etkilenmeden yapamamıştır. Ünlü Batıcılık-İslamcılık-Türkçülük ayrışması... “Devleti/dini kurtarma” motifi... Vatan, özgürlük, eşitlik, demokrasi, parlamento, yurttaşlık, meşruiyet, anayasa, devrim gibi modern politikanın temel kavramlarıyla hesaplaşmalar.... bu dönemin yüklü gündeminin başlıklarıdır.

Kitabın Adı Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Cilt 1 / Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi (Ciltli)
ISBN 9789750500046
Yayın No İletişim - 726
Dizi Modern Türkiye'de Siyasî Düşünce
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 512 sayfa
En 165 mm
Boy 240 mm
Ağırlık 760 gr
Perakende Satış Fiyatı 520,00 TL
Baskı 13. baskı - Mayıs 2022 (1. baskı - Haziran 2001)
Cilt Editörü Mehmet Ö. Alkan
Editör Murat Gültekingil, Tanıl Bora
Yayın Sekreteri Bağış Erten
Dizi Yayın Yönetmeni Murat Belge
Uygulama Suat Aysu
Kapak Tasarımı Suat Aysu
Düzelti Serap Yeğen
Dizin M. Cemalettin Yılmaz
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset
Modern Türkiye'de Siyasî Düşünce Seti (Ciltli)
Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce, Cumhuriyet Türkiyesi’ndeki belli başlı düşünce akımlarının, siyasal açılımları ve etkilerini esas alarak, analitik bir değerlendirmesini hedefliyor.