Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Cilt 10 / Feminizm

Feminist düşüncenin farklı kollarının karmaşık bir etkileşim içinde birbirinden beslendiğini de gösteren, geniş bir deltanın haritası.

On yıllarca küçümseme sözü olarak kullanılan feminizm, 21. yüzyılda Türkiye’de son derece canlı bir akım olarak kendini gösterdi. Elinizdeki cilt, feminizmin yüz yılı aşan tarihsel seyri içindeki değişimlerin, belli başlı tartışmaların, öncülerin, sözcülerin, yazarların bir envanterini sunuyor. Geç Osmanlı döneminin Müslüman ve gayrimüslim öncüleri… Kemalizmin kadın hakları söylemi… Solun feminizmle uzun imtihanı… Liberal bakışlar… Muhafazakâr ideolojide kadın görüşü… Magazin dergilerinde “popüler feminizm”… İslâmî feminizm tartışmaları… Kürt kadın hareketi… Transfeminizm...

Feminist düşünce ve harekete eşik atlatan dergiler ve tartışmalar: Ataerkillik, emek ve iktisat, beden ve cinsellik, şiddet, aile… Siyasete katılım mücadelesi… Edebiyatta, akademide, yayıncılıkta feminizmin etkileri…

Feminist düşüncenin farklı kollarının karmaşık bir etkileşim içinde birbirinden beslendiğini de gösteren, geniş bir deltanın haritası.

Kitabın Adı Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Cilt 10 / Feminizm
ISBN 9789750530043
Yayın No İletişim - 2942
Dizi Modern Türkiye'de Siyasî Düşünce - 10
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 880 sayfa
En 165 mm
Boy 240 mm
Perakende Satış Fiyatı 500,00 TL
Baskı 1. baskı - Kasım 2020
Cilt Editörü Feryal Saygılıgil, Nacide Berber
Editör Tanıl Bora
Kapak Tasarımı Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Berkay Üzüm, Emre Bayın
Cilt Güven Mücellit
Baskı Sena Ofset