Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Cilt 7 / Liberalizm (Ciltli)

İletişim Yayınları'nın sosyal bilimler alanında büyük ilgi gören ansiklopedik-kitap dizisi Modern Türkiye'de Siyasî Düşünce'nin yedinci kitabı olan Liberalizm, okurlarımızın ilgisine sunuldu. Editörlüğünü Murat Yılmaz'ın yaptığı bu ciltte 50'nin üzerinde yazı var ve 40'ın üzerinde yazar katkıda bulunuyor.

İletişim Yayınları'nın sosyal bilimler alanında büyük ilgi gören ansiklopedik-kitap dizisi Modern Türkiye'de Siyasî Düşünce'nin yedinci kitabı olan Liberalizm, okurlarımızın ilgisine sunuldu. Editörlüğünü Murat Yılmaz'ın yaptığı bu ciltte 50'nin üzerinde yazı var ve 40'ın üzerinde yazar katkıda bulunuyor. Bu ciltte yer alan yazı ve yazarlar kitaptaki sıralarıyla şöyle:
Mustafa Erdoğan, Liberalim ve Türkiye’deki Serüveni, Ahmet İnsel, Türkiye’de Liberalizm Kavramının Soyçizgisi, F. Hasan Arol, Mehmet Cavit Bey, Atilla Doğan, Ulum-u İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası’nda Liberal Anlayış, Deniz Karaman, Ulum-u İktisadiye ve içtimaiye Mecmuası, Nilgün Toker, Türkiye’de Liberalizm ve Birey, Hamit Bozarslan, Ali Fethi Okyar, H. Bahadır Türk, Halide Edip Adıvar’ın Liberalizmle İmtihanı, Güven Bakırezer, Türkiye’de Sosyal  Liberalizm(1908-1945), Murat Yılmaz, Hüseyin Sırrı Bellioğlu, Ahmet Demirel, Milli Mücadele Döneminde Birinci Meclis’teki Liberal Fikirler ve Tartışmalar, Ahmet Demirel, Ali Şükrü Bey ve Tan Gazetesi, Murat Yılmaz, Tek Parti, CHP, Kemalizm ve Liberalizm, Murat Yılmaz, CHP İlkelerinin 1937’de Anayasaya girişi ve Liberalizmin Yasaklanışı, Murat Yılmaz, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu Görüşmeleri, Cem Emrence, Serbest Cumhuriyet Fırkası (1930), Hakkı Uyar, SCF’nin Yayın Organı: Serbest Cumhuriyet Gazetesi, Hakkı Uyar, Ağaoğlu Ahmet’in “Liberal Muhalif” Gazetesi: Akın, Zühtü Arslan, Türkiye’de Liberal Düşüncenin Önündeki Engeller, Simten Coşar, Ahmet Ağaoğlu, Cemil Koçak, Hüseyin Cahit Yalçın ve Fikir Hareketleri Dergisi (1933-1940), Ferudun Yılmaz, Sabri F. Ülgener ve Liberalizm, Zühtü Arslan, Türkiye’de Anayasacılık Hareketleri ve Liberalizm, Aliyar Demirci, Ali Fuat Başgil, Hüseyin Sadoğlu, Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti, Murat Koraltürk- Cem Çetin, Türkiye’de Liberal İktisadî Düşünce, Emrah Akkurt, Feridun Ergin, Didem Gürses, Ahmet Hamdi Başar, Murat Yılmaz, Halil Menteşe, Haluk Alkan, Türk İşadamları ve Liberal Düşünce, Melih Yürüşen, Mehmet Ata Mermerci, Murat Yılmaz, Namık Zeki Aral, Ayşe Buğra, Türk İşadamları ve Liberalizm, Hamit Emrah Beriş, Türk Sağı ve Liberalizm, Simten Coşar, Aydın Yalçın, Simten Coşar, Yeni Forum, Ferudun Yılmaz, Türkiye’de Çağdaş İslamcı (İktisadî) Düşünce ve (İktisadî) Liberalizm, Ahmet Arslan, İslâm ve Liberal Demokrasi,  Mustafa Erdoğan, Liberalizm ve İslâm, Soli Özel – Ali Sarıkaya, Türkiyede Liberalizmin Prangaları, Aliyar Demirci, Ahmet Emin Yalman, Tanel Demirel, Demokrat Parti, Tanıl Bora, Adnan Menderes, Cumhur Arslan, Samet Ağaoğlu, Ertuğrul Günay, Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, Hamit Emrah Beriş, Kemalist – Liberal Sentez Çabası, Burhan Özçetin – Sibel Demirci, Hürriyet Partisi, Tanel Demirel, Adalet Partisi, Tanıl Bora, Süleyman Demirel, Atilla Yayla, Özal, Özal Reformları ve Liberalizm, Tanıl Bora, Turgut Özal, Alper Görmüş, 1990’ların Başındaki Liberal Kıvılcım: YDH, Bekir Berat Özipek, Kâzım Berzeg, Bekir Berat Özipek, Liberal Düşünce Topluluğu, Bağış Erten, Liberal (Demokrat?) Parti, Alev Özkazanç, Türkiye’nin Neo-Liberal Dönüşümü ve Liberal Düşünce, Necmi Erdoğan – Fahriye Üstüner, 1990’larda “Siyaset Sonrası” Söylemler ve Denemeler.

Türkiye’de liberalizmin, çok partili döneme geçildiğinden beri iktisadî ve siyasî “merkez”i oluşturduğu varsayımı güçlüdür. Diğer yandan, liberal siyasal kimliği benimseyenler, bu düşünce akımının Türkiye’de hiçbir zaman -en azından Özal dönemine kadar- tutarlı bir temele kavuşamadığını söylerler. MTSD serisinin yedinci cildi Liberalizm, bu tartışmaya zengin malzeme sağlıyor. Ciltte, başta “merkez sağ”ın partileri ve liderleri olmak üzere, liberalizmle bir biçimde ilintili sayılagelen figürler, liberal ideolojiyle bağları açısından tahlil ediliyor. Liberal siyasî düşünceyi temellendirmeye çalışmış -çoğu unutulan- fikir insanları, çevreler ele alınıyor. Liberalizmin modernizm, milliyetçilik, sağcılık, Kemalizm ve İslâmcılıkla eklemlenme veya zıtlaşma tarzları inceleniyor. Liberal yönelimlere, dönemsel bağlamları içinde de bakılıyor. Bu cildin, özelde Liberalizm düşüncesi, genelde de Türk siyasî düşüncesi hakkında daha derinlikli ve sürekli bir düşünüm için, bütün eksikleriyle birlikte, güçlü bir adım oluşturmasını umuyoruz.

Kitabın Adı Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Cilt 7 / Liberalizm (Ciltli)
ISBN 9789750503702
Yayın No İletişim - 1115
Dizi Modern Türkiye'de Siyasî Düşünce - 7
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 740 sayfa
En 165 mm
Boy 240 mm
Ağırlık 950 gr
Perakende Satış Fiyatı 610,00 TL
Baskı 4. baskı - Aralık 2021 (1. baskı - Ekim 2005)
Cilt Editörü Murat Yılmaz
Yayın Sekreteri Bağış Erten
Editör Murat Gültekingil, Tanıl Bora
Kapak Tasarımı Suat Aysu
Uygulama Suat Aysu, Hüsnü Abbas
Düzelti Serap Yeğen
Dizin Nurgül Şimşek, Hasan Deniz
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset
Modern Türkiye'de Siyasî Düşünce Seti (Ciltli)
Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce, Cumhuriyet Türkiyesi’ndeki belli başlı düşünce akımlarının, siyasal açılımları ve etkilerini esas alarak, analitik bir değerlendirmesini hedefliyor.