Metruk Ev
Halit Ziya Romanında Modern Osmanlı Bireyi

Bir modernlik deneyimi olarak metrukiyete sürüklenen bireylerin tekrar eden hikâyesi… Metruk Ev, Halit Ziya’nın kurmaca dünyasındaki metruk karakterleri, onların çatışmalarını, arzu edenle arzu edilenin ilişkisinin nasıl kurulduğunu incelerken değişen edebiyat algısını da gösterir.
Zeynep Uysal, Halit Ziya romanlarını yekpare bir roman olarak okuyor. Bir modernlik deneyimi olarak metrukiyete sürüklenen bireylerin tekrar eden hikâyesi… İki kadın bir erkek ya da iki erkek bir kadından oluşan üçlü aşklar, şiddetli arzuların yarattığı çatışma ve gerilim, kamusal olanla mahrem olanın sınırındaki kırık hayatlar…

Tanzimat romanının aksine Halit Ziya’nın edebiyat anlayışını mesajlar ya da angajmanlar belirlemez. Yarattığı karakterlerle insanı anlamaya ve anlamlandırmaya çalışır. Metruk evin çatısını bu yüzden kaldırır ve altındaki mahrem dünyayı sergiler. Metruk Ev, Halit Ziya’nın kurmaca dünyasındaki metruk karakterleri, onların çatışmalarını, arzu edenle arzu edilenin ilişkisinin nasıl kurulduğunu incelerken değişen edebiyat algısını da gösterir.

Halit Ziya romancılığına ve Türkçe romana ilişkin ufuk açıcı yeni bir yorum.


1969 yılında doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1999 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan doktora derecesini aldı. 2001-2003 yılları arasında Oxford Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü’nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Makaleleri çeşitli dergilerde yayımlandı. Olağanüstü Masaldan Çağdaş Anlatıya: Muhayyelat-ı Aziz Efendi adlı kitabı 2006 yılında çıktı. Edebiyatın Omzundaki Melek: Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar adlı derlemesi ise 2011 yılında İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. 2001 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesidir.
Kitabın Adı Metruk Ev
Alt Başlık Halit Ziya Romanında Modern Osmanlı Bireyi
ISBN 9789750515347
Yayın No İletişim - 1996
Dizi Edebiyat Eleştirisi - 42
Alan Edebiyat Eleştirisi ve Tarihi, Sosyoloji
Sayfa 320 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 262 gr
Perakende Satış Fiyatı 213,00 TL
Baskı 1. baskı - Mayıs 2014
Yazar Zeynep Uysal
Editör Levent Cantek
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Birhan Koçak
Dizin Birhan Koçak
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset