Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç
Eleştirel Basım

Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç’ta İstanbul’un sokakları, mahalleleri, dükkânları ve insanlarıyla çok renkli ve canlı bir tablosunu sunuyor.

Osmanlıca aslından notlarla hazırlayan Fatih Altuğ,
Fatih Altuğ'un sunuşuyla.

Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç’ta İstanbul’un sokakları, mahalleleri, dükkânları ve insanlarıyla çok renkli ve canlı bir tablosunu sunuyor.

Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç’ta dünyaya çarpması ve kısa zaman içerisinde onu yok etmesi beklenen Halley yıldızının, İstanbul ahalisi üzerinde yarattığı etkiyi anlatıyor. Dünyanın sonunun geldiğini düşünen ve bu yüzden korku içinde yaşayanlar, bir şey olmayacağından son derece emin olanlar, Avrupa’dan dört gözle muhtemel felaketten kurtuluş haberi bekleyenler ve ne olursa olsun aşkın peşine düşmekten geri durmayanlar…

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın mizahı ve eğlenceyi harmanlandığı Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç’ın bu eleştirel baskısında yer alan zengin dipnotlar, haritalar ve metnin derinlerine inmeyi sağlayan ekler kısmı, okura bir klasik okumanın zevkini yeniden hissettirecek.

“Türk romanında hakiki konuşma, Hüseyin Rahmi ile başlar. Onda her cins konuşma vardır. Hüseyin Rahmi’nin büyük kuvveti, insan yaratmasını bilmesidir. Kahramanları kitabın ortasında tabii muhitlerinde imiş gibi yaşarlar. Vakıa biraz fazla saçılır, dökülürler; fakat yaşarlar. O, halkımızı ve hayatımızı tanıyan muharrirlerdendir. Fakat asıl, edebiyatımıza sokak onunla girmiştir.”
AHMET HAMDİ TANPINAR

 

 

 

 

 

17 Ağustos 1864’te İstanbul’da doğdu. Babası Mehmed Said Paşa, annesiyse Ayşe Sıdıka Hanım’dır. Üç yaşında annesini kaybettikten sonra kısa süre Girit’te babasıyla kalıp Aksaray’da, günümüzde Laleli ile Vezneciler arasında kalan Yakupağa Mahallesi’nde anneannesi ve teyzesinin yanında büyüdü. Buradaki mahalle mektebinde ve sonrasında da Mahmudiye Rüştiyesi’nde (Pertevniyal Lisesi) okudu. Bir süre kâtiplik eğitimi veren Mahrec-i Aklâm’da eğitim aldıktan sonra iki yıl Mülkiye Mektebi’ne devam etti. 1880’de hastalık nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldı. 1908’den sonra edebiyatla geçimini sağlayan yazar, 1908 öncesinde Adliye Nezareti Ceza Kalemi, Ticaret Mahkemesi ve Nafia Nezareti Tercüme Kalemi’nde memurluk yaptı. 1936-1943 arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kütahya Milletvekilliği yaptı. 8 Mart 1944’te Heybeliada’da vefat etti. Beşir Fuad’ın fikirleri üzerine 1886’da Saadet gazetesinde başlayan tartışmaya sunduğu katkılar ilk yazılarını oluşturdu. İlk hikâyesi olan “İstanbul’da Bir Frenk” ise 1887’de Ceride-i Havadis’te çıktı. İlk romanı “Ayna” aynı yıl, 23 yaşındayken, Tercüman-ı Hakikat’te tefrika edildi. Bu roman 1889’da Şık adıyla basıldı. Bu romanından itibaren Tercüman-ı Hakikat’e yazı ve çevirileriyle katkı sunmaya başladı. Sonraları İkdam ve Sabah gazetelerinde de yazdı. 1901’de “Alafranga” adlı romanı, İkdam’da tefrika edilirken sansüre uğradı ve yarım kaldı. Bu roman İkinci Meşrutiyet’ten sonra Şıpsevdi adıyla yayımlandı. 1908 sonrası tamamen yazarlıkla geçinmeye başladığı için eser sayısında da hızlı artışlar görüldü. 1908’de Boşboğaz ile Güllabi dergisini çıkardı. İkdam, Sabah, Zaman, Vakit, Son Posta, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinde makaleleri, hikâyeleri yayımlandı, romanları tefrika edildi. İkinci Meşrutiyet’ten sonra yükselişe geçen, etrafında bir tartışma alanı açılan Darvincilik, sosyalizm, feminizm gibi düşünce akımlarının popüler yorumlarına eserlerinde yer verdi. Bu eserlerde çeşitli düşünce konumlarının eleştirisi de yapıldı. Eserleri aynı zamanda 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı İstanbulu’nun gündelik hayatını, cinsiyet ilişkilerini, dil ve şive farklılıklarını, batıl inançlarını, sosyal gerilimlerini okura sundu.


Belli başlı romanları: Şık (1889), İffet (1896), Mürebbiye (1899), Bir Muadele-i Sevda (1899), Metres (1899), Şıpsevdi (1911), Cadı (1912), Gulyabani (1912), Tebessüm-i Elem (1923), Efsuncu Baba (1924), Ben Deli miyim? (1925), Mezarından Kalkan Şehit (1928), Utanmaz Adam (1934), Kesik Baş (1942). Hikâye kitapları: Kadınlar Vaizi (1920), Namusla Açlık Meselesi (1933), Katil Buse (1933), İki Hödüğün Seyahati (1933), Tünelden İlk Çıkış (1934), Gönül Ticareti (1939), Melek Sanmıştım Şeytanı (1943). Oyunları: Hazan Bülbülü (1916), Kadın Erkekleşince (1933), Tokuşan Kafalar (1973), İki Damla Yaş (1973).

Kitabın Adı Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç
Alt Başlık Eleştirel Basım
ISBN 9789750527579
Kapak Ebüzziyazade Abdurrahman Velid’in Kuyruklu Yıldızlar ve Halley Kevkeb-i Gisudarı (Matbaa-i Ebüzziya, 1328 [1912]) kitabından alınmıştır.
Yayın No İletişim - 2838
Dizi İletişim Klasikleri - 131
Alan Klasik Türkiye Edebiyatı
Sayfa 313 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 130,00 TL
Baskı 1. baskı - Kasım 2019
Yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar
Dizi Yayın Yönetmeni Murat Belge
Yayına Hazırlayan Fatih Altuğ
Yayın Sekreteri Emre Bayın
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit
Edebiyatımızın Unutulmaz Klasikleri Seti
Edebiyatımızın unutulmaz klasikleri arasında yer alan Sergüzeşt, Araba Sevdası, Mai ve Siyah ve Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç’ın eleştirel basımları, bu eserlerin çeşitli nüshaları arasındaki farklara, yazarlarının kaynaklarına, göndermelerine, metne dair haritalara ve resimlere yer verilerek hazırlandı.