Türkiye´nin o mavi göğü, güzelim denizleri, ışığı ve toprağı, çeşit çeşit ağaçlar, meyvalar, çiçekler, insanlar, uygarlıklar yetiştirmiştir. Efsaneleri insanı doğruluğa, mertliğe ve konukseverliğe davet eder. Türkiye her yönüyle baştan başa bir efsanedir. Bugün `Türkiye` dediğimiz bu topraklar üzerinde yaşayan insanların tarihi binlerce yıl geriye gider.
Türkiye´nin o mavi göğü, güzelim denizleri, ışığı ve toprağı, çeşit çeşit ağaçlar, meyvalar, çiçekler, insanlar, uygarlıklar yetiştirmiştir. Efsaneleri insanı doğruluğa, mertliğe ve konukseverliğe davet eder. Türkiye her yönüyle baştan başa bir efsanedir. Bugün `Türkiye` dediğimiz bu topraklar üzerinde yaşayan insanların tarihi binlerce yıl geriye gider. İlk insan topluluklarından günümüze, bu toprakların biçimlendirdiği, beslediği, geliştirdiği, koruduğu `Türkiye insanı`, üzerinde yaşadığı topraklarda yaratılan uygarlıklarla yaşıttır. En eski çağlardan bugüne, insanların karışıp kaynaştığı, yeni bir bütün oluşturduğu bu ülke çağlar boyunca komşu ülkelere ışık tutmuş, onlardan esinlenmiş, yarattığı kültür ve birikimiyle insanlık tarihini etkilemiştir. Üzerinde yaşadığımız toprakların altı, atalarımızın kurduğu köyler, kasabalar ve kentlerle doludur. Türkiye topraklarının tarihî zenginliği, eşsiz kalıntıları her çağda ilgi çekmiş, bugüne dek çok sayıda yerli ve yabancı bilim adamı ve meraklı tarafından kazılmış, araştırılmıştır. Anadolu´da, Yeni Taş Çağı´ndan (Neolitik Çağ) itibaren gelişen köy ekonomileri yerini kasaba ve kentlere bırakmış, ardından da kent devletleri kurulmuştur. İzleyen çağlarda ise, bu topraklar, ilk devlet ve imparatorlukların doğuşuna tanıklık etmiştir. Elinizdeki kitap, içeriğini zenginleştiren siyah-beyaz ve renkli çizimleriyle, Demir Çağı Anadolu devletlerini, öndegelen bazı kentlerini (Zincirli, Tuşpa, Çavuştepe, Gordion, Sart) ve antik olarak nitelenen çağın en önemli kentlerini (Eski İzmir, Efes, Priene, Milet, Halikarnas, Side, Afrodisyas, Bergama, Assos, Byzantion) ilginç yönleri ve günümüze dek kalan eserleriyle gözler önüne sermeyi amaçlıyor.Celal Tuna Kavak’ta 1944’te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Lapseki’de yaptı. Çanakkale İlk Öğretmen Okulu’nu bitirdikten (1962) sonra ilkokul öğretmeni olarak çalışma hayatına başladı. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü dışardan bitirerek (1967) çeşitli ortaokul ve liselerde 25 yıl resim ve sanat tarihi öğretmenliğinde bulundu. Emekli olmadan önce başladığı (1988), İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü-Prehistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim dalından mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisansını yaptı.
Kitabın Adı Kentten İmparatorluğa
Alt Başlık Anadolu'nun Eski Yerleşim Yerleri
ISBN 9789750500305
Yayın No İletişim - 792
Dizi Tarih - 17
Alan Tarih
Sayfa 208 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 228 gr
Baskı 1. baskı - Nisan 2002
Yazar Celal Tuna
Kapak Utku Lomlu
Uygulama Suat Aysu
Kapak Resmi Celal Tuna
Düzelti Serap Yeğen
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset