Kanaatkâr Bolluk Toplumuna Doğru
Küçülme Üzerine Yanlış Yorumlar ve Tartışmalar

Serge Latouche “küçülme stratejisi”ni kanaatkâr bolluk toplumu olarak tanımlıyor. Önümüzde bir gereklilik olarak duran iktisadi ve siyasal dönüşümü, enerji kullanımıyla ilgili değişimi gerçekleştirecek bir toplum projesi üzerine düşünmeye davet ediyor.

Gayrı safi yurtiçi hasılayı temel gösterge alan büyüme ekonomisini ve büyüme ideolojisini eleştirince ortama bir şaşkınlık hâkim olur. Birçok iktisatçı ve siyasetçi için büyüme ekonomisinin eleştirisi cahiliye döneminin bir kalıntısıdır. Sürekli büyüme amacı etrafında örgütlenmiş toplumu eleştirmenin, tarihin karanlıklarına, genel yoksullaşmaya ve herkesin herkesle savaştığı bir ortama geri dönmek olduğuna
inanırlar.

İktisadi büyüme hedefine odaklanmayınca, dünyada yokluk ve sefalet ortadan nasıl kaldırılacaktır? Büyümeme fikri Güney toplumlarında ne anlama gelir? Büyümeme projesini kim destekleyecektir? İşçiler mi, karnı tok sırtı pek bir orta sınıf mı yoksa giderek sayıları azalan köylüler mi? Büyüme ekonomisini eleştirince, buna tepkiler sağdan olduğu kadar soldan da gelir.


Serge Latouche, bu kitapta ekonomik büyüme toplumundan çıkma projesiyle ilgili gerçek kaygıların ve yanlış bilgi ve kanaatlerin dökümünü yaptıktan sonra, bu konuda ortalıkta dolaşan hayal mahsulü endişelere son verecek, belgelere dayanan güçlü yanıtlar getiriyor. Hayır, “küçülme” sıfır büyüme demek değildir? Ne taş devrine dönüşü hedefler ne de bizi cemaatçi ve ataerkil bir düzene götürür. Hayır, “küçülme” ne teknoloji düşmanıdır ne de herkesi işsizler ordusuna katmanın aracıdır.


Serge Latouche “küçülme stratejisi”ni kanaatkâr bolluk toplumu olarak tanımlıyor. Önümüzde bir gereklilik olarak duran iktisadi ve siyasal dönüşümü, enerji kullanımıyla ilgili değişimi gerçekleştirecek bir toplum projesi üzerine düşünmeye davet ediyor.

1940’ta doğdu. Sorbonne Üniversitesi’nde dünya ölçeğinde yoksullaşma konusunda iktisat doktorası (1966) ve Lille Üniversitesi’nde iktisadi epistemoloji alanında felsefe doktorası (1974) hazırladı. Halen Paris Sud Üniversitesi’nde emeritus profesördür. Entropia ve Revue du MAUSS dergilerinin kurucuları arasında yer aldı. Önde gelen eserleri: Faut-il refuser le développement? (1986), L’occidentalisation du monde (1989) [Dünyanın Batılılaşması, çev. Temel Keşoğlu, Ayrıntı Yayınları, 1993], La Planète des naufragés (1991), La Mégamachine (1995), Le Pari de la décroissance (2006), Petit traité de la décroissance sereine (2007), Vers une société d’abondance frugale (2011) [Kanaatkâr Bolluk Toplumuna Doğru, İletişim Yayınları), Les précurseurs de la décroissance (2016).

Kitabın Adı Kanaatkâr Bolluk Toplumuna Doğru
Alt Başlık Küçülme Üzerine Yanlış Yorumlar ve Tartışmalar
Orijinal Adı Vers une société d'abondance frugale + Contresens et controverses sur la decroissance
ISBN 9789750523199
Yayın No İletişim - 2575
Dizi Politika - 169
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 176 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 152 gr
Perakende Satış Fiyatı 150,00 TL
Baskı 1. baskı - Ocak 2018
Yazar Serge Latouche
Çeviren Tahir Karakaş
Editör Ahmet İnsel
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit