İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları

Althusser’in Marksist teoriye en önemli katkılarından biri. Klasik felsefenin ezelî “ruh-madde” karşıtlığının dışına çıkan düşünür, “ruh”u ya da “düşünce”yi, maddenin bir yansıması değil, toplumun somut pratikleri ve aygıtları içinde oluşan maddî bir nesne olarak tanımlıyor. “İdeoloji”yi sınıf mücadelesinin özgül bir alanı sayan bu anlayış, politik sorun alanına uzanan düşünce yazıları.
Althusser’in Marksist teoriye en önemli katkılarından biri. Klasik felsefenin ezelî “ruh-madde” karşıtlığının dışına çıkan düşünür, “ruh”u ya da “düşünce”yi, maddenin bir yansıması değil, toplumun somut pratikleri ve aygıtları içinde oluşan maddî bir nesne olarak tanımlıyor. “İdeoloji”yi sınıf mücadelesinin özgül bir alanı sayan bu anlayış, politik mücadeleye yeni bir boyut kazandırıyor.
(1918-1990) Marksist felsefeci ve siyasal eylem adamı. Marx’ın yapıtlarına getirdiği yeni yorumlar ve Fransız Komünist Partisi (PCF) içindeki etkinlikleriyle tanınmıştır. Gençliğinde Katolik gençlik ve öğrenci örgütlerinde yer alan Althusser, Nazi işgali sırasında Fransız Direniş Hareketi’ne katıldı; Almanlar tarafından toplama kampına gönderildi. Savaştan sonra École Normale Supérieure’de felsefe öğrenimi gördü; aynı okulda 1980’e değin öğretmenlik yaptı. 1948’de PCF’ye üye olan Althusser, 1960’lardan başlayarak çeşitli dergilerde yayımladığı yazılarıyla Fransız solu içinde etkili olmaya başladı.
Kitabın Adı İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları
Orijinal Adı Ideology and Ideological State Apparatus
ISBN 9789754700183
Yayın No İletişim - 83
Dizi Politika - 9
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 98 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 5,19 TL
Baskı 5. baskı - Mayıs 2002 (1. baskı - Ocak 1989)
Yazar Louis Althusser
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Fatoş Gencosman
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti İsmail Şallı
Çeviren Mahmut Özışık, Yusuf Alp
Dizgi Maraton Dizgievi
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset