Hemşehrilik ve Şehirde Siyaset
Keçiören Örneği

Yerel siyaset: “Büyük” “ulusal” siyasetin gölgesinde kalan ama milyonlarca insanın gündelik hayatına nüfuz eden bir ilişki ağı… Şehirlerdeki, kasabalardaki bu ilişki ağı, o “büyük” siyasetin de kılcal damarlarını oluşturuyor. Ayça Kurtoğlu bu kitapta, büyük şehir ortamında siyasetin nasıl “işlediğini” inceliyor, Ankara-Keçiören örneğinde.
Yerel siyaset: “Büyük” “ulusal” siyasetin gölgesinde kalan ama milyonlarca insanın gündelik hayatına nüfuz eden bir ilişki ağı… Şehirlerdeki, kasabalardaki bu ilişki ağı, o “büyük” siyasetin de kılcal damarlarını oluşturuyor. Ayça Kurtoğlu bu kitapta, büyük şehir ortamında siyasetin nasıl “işlediğini” inceliyor, Ankara-Keçiören örneğinde. Reel politika lisanına, gazeteciliğe, yerleşik siyasetbilimine hâkim olan standart kategorilerin ötesine geçip, yerel siyaset ilişkilerinin nasıl bir sosyalleşme sağladığına bakıyor. Örneğin, sosyal bağların ve aidiyetlerin, bu ilişkiler çerçevesinde, nasıl siyasal kâr temin eden “kültürel sermaye” unsurlarına dönüştüğüne... Bu özgül siyasi cemaat oluşumlarının, siyasi temsile ilişkin tasavvurların da gerçek temellerini oluşturduğunu görüyoruz. Yerel siyasi sosyalleşme ağları içinde hemşehriliğin, aile bağlarının, ataerkilliğin, kimlik aidiyetlerinin nasıl kurulduğuna ve nasıl iş gördüğüne ilişkin zengin gözlemlerle beraber zengin bir kavramsal tartışma sunuyor yazar. Siyaseti çok boyutlu bir beşeri etkinlik olarak gören siyaset antropolojisi yaklaşımı, bu çalışmaya geniş bir ufuk açıyor.
Mramara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans (1981-85) ve yüksek lisans (1986-89), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde doktora (1989-98) öğrenimini tamamladı. Halen Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde çalışmalarına devam etmektedir.
Kitabın Adı Hemşehrilik ve Şehirde Siyaset
Alt Başlık Keçiören Örneği
ISBN 9789750502033
Yayın No İletişim - 968
Dizi Araştırma-İnceleme - 158
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 407 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 293 gr
Perakende Satış Fiyatı 50,00 TL
Baskı 1. baskı - Ocak 2004
Kapak Utku Lomlu
Editör Tanıl Bora
Uygulama Suat Aysu
Yazar Ayça Kurtoğlu
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset