Ayça Kurtoğlu

Mramara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans (1981-85) ve yüksek lisans (1986-89), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde doktora (1989-98) öğrenimini tamamladı. Halen Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde çalışmalarına devam etmektedir.