"Lenin bir keresinde Marksizm'in üç kaynağının olduğunu öne sürmüştü: Alman felsefesi, Fransız politikası ve İngiliz ekonomisi.(...)Buna karşılık, bana ait üç kaynağın ne olduğunu belirteyim: Fransız ya da İtalyan değil Alman politikası; İngiliz değil Fransız ekonomisi ve ne Fransız, ne de başka tür bir felsefe değil, Şili biyolojisi!

"Lenin bir keresinde Marksizm'in üç kaynağının olduğunu öne sürmüştü: Alman felsefesi, Fransız politikası ve İngiliz ekonomisi.(...)Buna karşılık, bana ait üç kaynağın ne olduğunu belirteyim: Fransız ya da İtalyan değil Alman politikası; İngiliz değil Fransız ekonomisi ve ne Fransız, ne de başka tür bir felsefe değil, Şili biyolojisi! Marx'ın Alman felsefesi, Fransız politikası ve İngiliz ekonomisinden yaratıcı bir sentez üretebilme becerisinin British Museum'un kütüphanesinde saatlerce oturarak sırtında ağrılar geliştirme kapasitesinden daha fazlasına dayandığı ileri sürülmüştü. Bu becerinin asıl kaynağı onun kendisini proletaryanın sınıf mücadelesi ile özdeşleştirmiş olmasıydı. Aynı şekilde, Nicos Poulantzas kendi sentezi olan devlete stratejik ve ilişkisel yaklaşımı üretebildiyse eğer, bunun nedeni onun kendisini popüler-demokratik mücadele ve yeni sosyal hareketlerle özdeşleştirmiş olmasıdır denilebilir. Ve eğer ben Alman politikası, Fransız ekonomisi ve Şili biyolojisi arasında bir sentez üretmeyi başardıysam, bunun nedeni benim küçük çapta da olsa Thatcherizm'le yaşanan ideolojik ve politik çatışmaya katılmış olmamdır. Gerçekten de çalışmalarımın çoğunu İngiliz ekonomisinin geçirdiği krizin özgünlüğünü ve bu krize gösterilen Thatcherist tepkinin önemini anlamaya yönelik devamlı yenilenen çabam şekillendirmiştir. Çok uzun yıllardır peşinde koştuğum entelektüel projenin mihenk taşı benim çoğu çalışmamın altyapısını oluşturan bu siyasal boyuttur."

 

Bob Jessop

 

Bob Jessop, Marksist devlet teorisi üzerine uzun zamandır çalışmalar yürüten, bunu çok karmaşık bir teorik arkaplan ve teoriler arası çabayla devam ettiren az sayıdaki akademisyenden birisidir. Betül Yarar ve Alev Özkazanç’ın derlediği makaleleri vasıtasıyla, çalışmalarının önemli bir bölümüne değinme fırsatı sunan bu kitap, çok üretken bir yazar olan Jessop'ın eserlerindeki siyasal boyutu ve bunun çeşitli cephelerdeki yansımalarını sunuyor.
 

Kitapta yer alan bölümler
Hegemonya ve Devlet Kuramı Bob Jessop
Kapitalist Devlete Dair Yeni Kuramlar Bob Jessop
Poulantzas'ın Özgünlüğü, Mirası ve Güncelliği Bob Jessop
Siyasi Strateji Olarak Devlet Bob Jessop
Birikim Stratejileri, Devlet Biçimleri ve Hegemonik Projeleri Bob Jessop
Düzenleme Yaklaşımının 20 Yılı: Zahmete Değdi mi? Bob Jessop
Thatcherizm'e Veda Mı? Neo-Liberalizm ve "Yeni Zamanlar" Bob Jessop
Küreselleşme, Post-Fordizm ve Yönetişim Bob Jessop
Ulusal Ekonomi ve Mantık(sızlık)ları Üzerine Düşünceler Bob Jessop
Ulusal Ekonomik ve Ulusal Devletin Geleceğini Anlatılamak? Düzenlemenin Yeniden Haritalandırılması ve Yönetişimin Yeniden İcadı Üzerine Düşünceler Bob Jessop
Kentsel Yönetimlerin Düzenlenmesine Neo-Gramscici Bir Yaklaşım: Birikim Stratejileri, Hegemonik Projeler ve Yönetişim Bob Jessop
Girişimci Kent: Yerellikleri Yeniden İmajlandırmak, Ekonomik Yönetişimi Yeniden Tasarlamak Ya Da Sermayeyi Yeniden Yapılandırmak? Bob Jessop

BOB JESSOP eğitimini Exeter University ve University of Cambridge’te tamamladı. Halen Lancaster Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Özellikle devlet teorisi, korporatizm, düzenleme teorisi, Fordizm ve post-Fordizm, İngiliz politik iktisadı, sosyal teori ve refah devleti üzerine çalışmaktadır. Yayımlanmış eserlerinden bazıları şunlardır: Social Order, Reform, and Revolution, Londra: Macmillan 1972; Traditionalism, Conservatism, and British Political Culture, Londra: Allen and Unwin 1974; The Capitalist State: Marxist Theories and Methods, Oxford: Blackwell 1982; Nicos Poulantzas: Marxist Theory and Political Strategy, Londra: Macmillan 1985; Thatcherism: a Tale of Two Nations, Cambridge: Polity (Kevin Bonnett, Simon Bromley, ve Tom Ling); Karl Marx: Social and Political Thought, Londra: Routledge 1990; State Theory: Putting the Capitalist State in Its Place, Cambridge: Polity 1990, Strategic Choice and Path-Dependency in Post-Socialism: Institutional Dynamics in the Transformation Process, Aldershot: Edward Elgar (J. Hausner ve K. Nielsen), 1995. Crisis del Estado de Bienestar. Hacia una nueva teoria del Estado y sus consecuencias sociales (Crisis of the Welfare State. Towards a new theory of the state and its social Consequences, Bogatà: Siglo del Hombre, 1999. Globalisering og interaktiv Styring (Globalization and Interactive Governance) Frederiksberg: Samfundslitteratur, 1999 The Future of the Capitalist State, Cambridge: Polity (2002) STATE/SPACE: a Reader, Oxford: Blackwell (Neil Brenner, Martin Jones ve Gordon MacLeod) (2003).

1967 yılında Ankara’da doğan Özkazanç, lisans derecesini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden almıştır. Yüksek lisans eğitimini Essex Üniversitesi’nde Siyaset Teorisi üzerine yapmış ve 1998 yılında AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı’nda Siyaset Bilimi alanında “Türkiye’de Siyasi İktidar ve Meşruiyet Sorunu: 1980’li Yıllarda Yeni Sağ” isimli teziyle doktora derecesini almıştır. Halen aynı fakültede yardımcı doçent olarak çalışmalarını devam ettirmektedir. Yayımlanmış pek çok makalesinin yanı sıra, Bob Jessop, Hegemonya, Post-Fordizm ve Küreselleşme Ekseninde Kapitalist Devlet (der. ve çev, Betül Yarar ile birlikte, İletişim Yayınları, 2005) başlıklı derlemeyi hazırlamış; Siyaset Sosyolojisi Yazıları: Yeni Sağ ve Sonrası (Dipnot Yayınları) başlıklı kitabı 2007’de yayımlanmıştır.

Kitabın Adı Hegemonya, Post-Fordizm ve Küreselleşme Ekseninde Kapitalist Devlet
ISBN 9789750503627
Yayın No İletişim - 1128
Dizi Politika - 53
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 430 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 309 gr
Perakende Satış Fiyatı 40,28 TL
Baskı 1. baskı - Aralık 2005
Yazar Bob Jessop
Derleyen Alev Özkazanç, Betül Yarar
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Kerem Ünüvar
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset