Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla

Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla yazarının özellikle iki amacı gözeterek kaleme aldığı bir klasiktir: “Tarihi ekonomi teorisiyle ve ekonomi teorisini tarihle açıklamak.” Huberman’a göre “bu düğümlenme önemli ve zorunludur.

Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla yazarının özellikle iki amacı gözeterek kaleme aldığı bir klasiktir: “Tarihi ekonomi teorisiyle ve ekonomi teorisini tarihle açıklamak.” Huberman’a göre “bu düğümlenme önemli ve zorunludur. Ekonomik yanına gerekli ilgi gösterilmeyince tarih öğrenimi sakat kalır. Ekonomi teorisi de tarihî arka planından soyutlandığında anlamsızlaşır. ‘Sıkıcı bilim’, tarihî bir boşluk içinde öğretildiği ve incelendiği sürece sıkıcı kalacaktır.” Okunduğunda görüleceği gibi, yazar sözünü ettiği amaçlara bütünüyle ulaşmıştır. İncelediği dönemin toplumsal ve ekonomik yapısı ile, bu temel üstünde gelişen fikir ve eylemler arasındaki ilişkileri böylesine ustalıkla ortaya koyan pek az çalışma vardır. İşte bu başarıdır ki, eldeki kitabın 1936’dan beri birçok dile çevrilerek her meslek ve eğitim düzeyinden yarım milyonun üzerinde okuyucu bulmasını ve aradan geçen yıllara rağmen tekrar tekrar basılmasını sağlamıştır.

“Kitabımızın geniş kapsamlı olduğu iddiasında değiliz. Ne bir iktisadî tarih, ne de bir iktisat düşüncesi tarihidir – ikisinden de bir parça. İktisadî kurumların gelişmesi çerçevesi içinde bazı öğretilerin doğdukları anda niçin doğduğunu, toplumsal hayatın dokusu içinden nasıl fışkırdıklarını, dokunun kalıbı değiştikçe nasıl gelişip, değişip, sonunda yok olduklarını açıklamak yolunda bir çabadır.”

LEO HUBERMAN

1903'te New Jersey'de dünyaya geldi. Küçük yaştan itibaren çeşitli geçici işlerde çalıştı. On sekiz yaşında Newark State Normal School'dan mezun oldu ve ilkokul öğretmenliği yapmaya başladı. Bu yıllarda öğretmenliğe devam ederken New York Üniversitesi'ne başlayan Huberman, 1926 yılında mezun oldu ve öğretmenlik hayatını New York'taki özel bir okulda devam ettirmeye karar verdi. 1932 yılında ilk kitabı We the People'ı yayımladıktan sonra Londra'ya taşındı. London School of Economics ve British Museum'da araştırmalar yaptı ve ileriki yıllarda Amerikan sosyalist hareketinin temel eserlerinden biri sayılacak Man's Worldly Goods: The Story of The Wealth of Nations'ı (1936; Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla , çev. Murat Belge, İletişim, 2002) kaleme aldı. 1938-1939 yıllarında Columbia Üniversitesi'nde sosyal bilimler bölümü kürsü başkanlığı yaptı. 1949'da Paul M. Sweezy ile birlikte Fidel Castro ve Che Guevera'yı ziyaret etti ve Cuba: Anatomy of A Revolution adlı kitabı yazdı. Tüm yaşamı boyunca kendini işçi sınıfına ve işçi sınıfının eğitimine adayan, Amerikan sosyalist geleneğinin en önemli isimlerinden birisi olarak kabul edilen Leo Huberman, 1968'de bu dünyadan ayrıldı.

Diğer çalışmalarından bazıları: The Labor Spy Racket (1938), America, Incorporated (1940), The Great [New York] Bus Strike (1940), Storm Over Bridges (1941), The NMU: What it is, What it does (1943), Socialism is the Only Answer (Paul M. Sweezy ile birlikte, 1951), The ABC of Socialism (Sybil May ile birlikte, 1953), On Segregation, The Crisis in Race Relations: Two Nations, White and Black (1956), The Theory of U.S. Foreign Policy (Paul M. Sweezy ile birlikte, 1960), Socialism in Cuba (paul M. Sweezy ile birlikte, 1968).
Kitabın Adı Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla
Orijinal Adı Man's Worldly Goods
ISBN 9789754700305
Kapak “Netherlandish Proverbs”, 1559
Yayın No İletişim - 88
Dizi Tarih - 16
Alan Tarih
Sayfa 338 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 249 gr
Perakende Satış Fiyatı 247,00 TL
Baskı 20. baskı - Eylül 2021 (1. baskı - Nisan 2002)
Yazar Leo Huberman
Çeviren Murat Belge
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Utku Lomlu
Kapak Resmi Pieter Bruegel
Uygulama Nurgül Şimşek
Düzelti Remzi Abbas
Dizgi Maraton Dizgievi
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset