Ermeni Soykırımı

Raymond Kévorkian, yıllar süren araştırmalara dayanan büyük eseri Ermeni Soykırımı’nda bu konuda yapılmış en geniş kapsamlı incelemeyi sunuyor.
Raymond Kévorkian, yıllar süren araştırmalara dayanan büyük eseri Ermeni Soykırımı’nda bu konuda yapılmış en geniş kapsamlı incelemeyi sunuyor.

Osmanlı Ermenilerinin yaşadığı bölgelere, sosyal, ekonomik ve kültürel durumlarına dair ayrıntılı bir döküm ortaya koyan Kévorkian, farklı arşivlerdeki belgelerin ve yayımlanmış araştırmaların yanı sıra, çeşitli yazışma, hatırat, konsolosluk raporu, telgraf, gazete haberi ve tanıklığa dayanarak, tehcir güzergâhlarını, kıyımların gerçekleştiği vadilere kadar olayların yaşandığı alanları, katliamların nasıl organize edildiğini tek tek anlatıyor. 1915’te neler olduğunu son derece canlı biçimde gözler önüne seriyor. Ermeni Soykırımı, Türkiye toplumunun bunalımını pekiştiren bu insanlık felaketinin nasıl yaşandığını, sorumlularını, kurbanlarının başına gelenleri, yapılan yargılamaları inceleyen ve bu felaketin 19. yüzyılın sonundan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar süren safhalarını tüm yönleriyle ele alan bir başyapıt.

“...her soykırım şiddeti vakasının itaat ettiği ve onu eşsiz kılan bir iç mantık vardır. Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan Ermeni halkının fiziksel imhasının da ayırt edici bir özelliği vardır: [Bu fiziksel imha] Jön Türklerin nihai hedefi olan Türk ulus-devletinin kurulması için gerekli bir koşul olarak düşünülmüştür. Bir başka deyişle bu iki olgu birbiriyle ayrışmaz bir şekilde bağlantılıdır: Birini es geçerek diğerini anlayamayız.”
RAYMOND KÉVORKIAN
Tarihçi. Doktorasını Université de la Sorbonne, Paris IV’te tamamladı. HDR, Institut Français de Géopolitique’te (Université Paris VIII, Saint-Denis) araştırma direktörüdür. (Lévon Nordi- guian ve Vahé Tachjian ile birlikte) Les Arméniens, 1917-1939, la quête d’un refuge, Paris, Réunion des Musées Nationaux, 2007; Le Génocide des Arméniens, Paris: Odile Jacob, 2006; (Y. Ternon ile birlikte), Mémorial du génocide des Arméniens, Paris, Le Seuil, 2014; (H. Bozarslan ve V. Duclert ile birlikte), Comprendre le génocide des Arméniens, Paris, Tallandier, 2015 son dönemde yayımlanan eserleridir. Küratörlüğünde düzenlenen sergiler ise şunlardır: Arménie, entre Orient et Occident (Bibliothèque nationale de France, 1996); Ani, capitale de l’Arménie en l’an mil (Pavillon des Arts, Paris-Musées/UGAB, 2001); Reconstruire la nation, les réfugiés armé- niens au Proche-Orient et en France (Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration, 2007-2008); Arménie 1915 (Hôtel-de-ville de Paris, 2015).
Kitabın Adı Ermeni Soykırımı
Orijinal Adı Le Génocide des Arméniens
ISBN 9789750517280
Kapak Bir tehcir konvoyu
Yayın No İletişim - 2131
Dizi Tarih - 93
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 1167 sayfa
En 170 mm
Boy 240 mm
Ağırlık 1480 gr
Perakende Satış Fiyatı 730,00 TL
Baskı 2. baskı - Haziran 2015 (1. baskı - Mart 2015)
Yazar Raymond H. Kévorkian
Çeviren Ayşen Taşkent Ekmekci
Editör Ahmet İnsel, Kerem Ünüvar
Dizi Kapak Tasarımı Suat Aysu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Merve Öztürk, Ayla Karadağ, Emre Bayın
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset