Batı'da ve Türkiye'de Kaynakça Tarihi

Geçmişin metinlerini kaybolmaktan ya da unutulmaktan kurtaran kaynakça çalışmaları, 19. yüzyılda amaçlarını belirlemiş, kurallarını bulmuş ve araçlarını düzenleyerek, 20. yüzyılın ortalarından başlayarak bir atılımı gerçekleştirmiş, bilimsel araştırmalarla bütünleşerek yapısal bir değişime uğramıştır. Artık söz konusu olan bir “bilgi devrimi”dir.

Geçmişin metinlerini kaybolmaktan ya da unutulmaktan kurtaran kaynakça çalışmaları, 19. yüzyılda amaçlarını belirlemiş, kurallarını bulmuş ve araçlarını düzenleyerek, 20. yüzyılın ortalarından başlayarak bir atılımı gerçekleştirmiş, bilimsel araştırmalarla bütünleşerek yapısal bir değişime uğramıştır. Artık söz konusu olan bir “bilgi devrimi”dir.
Sıradışı bir çalışmanın ürünü olan bu yapıt üç ana bölümden oluşmaktadır. L.-N. Malclès ve A. Lhéritier tarafından kaleme alınan (Batı’da) Kaynakça adlı çalışma M. Türker Acaroğlu tarafından Türkçe’ye kazandırıldı. Acaroğlu tarafından yazılan ikinci ve üçüncü bölümlerde ise, Türkiye’deki kaynakça çalışmalarının evrimi ele alınmakta, önde gelen kaynakçacılar incelenmekte ve 1928’den 2002’ye kadar yayımlanan tüm kaynakça ve kataloglar (bilimsel ve kitabevi toplu katologları da dahil olmak üzere) sıralanmaktadır.

Türk araştırmacı-yazar, kütüphaneci, dokümantalist, çevirmen ve emekli derleme müdürü.
21 Eylül 1915 tarihinde Bulgaristan'ın kuzey-batısında, Deliorman bölgesinin merkezi olan Razgrad (Hezargrad) kentinde doğdu. İlk ve rüştiye okullarını burada okuduktan sonra 1930'da Sofya'ya giderek hemşehrisi olan gazeteci Mahmut Necmettin Deliorman'ın yeni harflerle çıkarmaya başladığı "Deliorman Gazetesi"nde kâtiplik yaparken, mürettipliğini de öğrendi. Ertesi yıl, Sofya elçimiz Tevfik Kamil Koperler'in yardımıyla anayurda okumaya gitti. Balıkesir Necati Bey Erkek Öğretmen Okulu'na girdi. Dört yıl bu okulda, iki yıl da Adana Erkek Öğretmen Okulu'nda okudu. 1937 yılında mezun oldu. İlk öğretmenliği Erzurum'un Pasinler (Hasankale) ilçesine bağlı Baldicivan (Esendere) köyündedir. Bu okulda bir ders yılı çalıştıktan sonra aynı yılın yaz aylarında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü giriş sınavlarını kazanarak Türkçe-Edebiyat bölümünde iki yıl okudu. (1938-40) İlk olarak Ankara Erkek Lisesi Türkçe stajerliğine atandı. Bir ay sonra ise Ağrı Karaköse Ortaokulu'na nakledildi. Ağrı'da geçirdiği bir ay sonunda ise Yedek Subay Okulu'nun 14. dönemine katılmak üzere İstanbul'a gitti. Bu sırada patlak veren II. Dünya Savaşı uzadıkça özel bir yasa ile subaylık görevi de uzadı. 1943 yılında terhis olan Acaroğlu, kura ile Kars Sarıkamış Ortaokulu'na Türkçe Öğretmeni olarak atandı. Bu okulda bir süre sonra müdür yardımcılığı görevini üstlendi. 1943-44 yılları arasında ise Ankara'ya tayin oldu ve buradaki öğretmenliği sırasında Ankara Üniversitesi Hungaroloji Enstitüsü’nde öğrenim hayatına tekrar atıldı. Bu fakültede geçirdiği 3. yılın başlarında devlet memurlarının yükseköğrenim okullarında devam edemeyeceği ile ilgili yasa gereği bir ihbar sonucu kaydı silinen Acaroğlu bunun üzerine 1946-47 ders yılı başında aynı fakültede Adan Ötüker'in açtığı Kütüphanecilik Kursu'na kaydoldu ve 5 Haziran 1947'de başarı belgesi aldı. Bir sonraki sene de ihtisas kursunu tamamlayan Acaroğlu, Uzman Kütüphaneci oldu.
1946 yılından başlayarak Milli Kütüphane Hazırlık Bürosu'nda gönüllü olarak çalışmaya başladı. Aynı zaman zarfında bir numaralı kurucu üyesi olduğu Türk Kütüphaneciler Derneği Yönetim Kurulu'nda da aktif olarak görev aldı. Milli Kütüphane kuruluş yasası çıkmasının hemen ardından ilk iki uzmandan biri olarak tayini yapılan Acaroğlu, Mayıs 1950'de dokümantasyon yüksek kütüphanecilik ve kaynakça öğrenimi görmek üzere hükümetçe Fransa'ya gönderildi. Paris Devlet Dokümantasyon Teknikleri Enstitüsü'nde iki yıl geçirirken aynı zamanda akşamları Yüksek Kütüphanecilik Okulu'na devam etti ve Alliance Française Okulu'ndan Fransa dışında her yerde Fransızca Öğretmenliği yapabileceği bir eğitim programını bitirdi. Yaz tatillerinde ise Sorbonne Üniversitesi'nde verilen Fransız Uygarlığı kursundan dünyada ilk kez Fransa Arşivleri'nde açılan Arşivcilik Stajı adlı kurstan sertifika aldı.
Yurda döndükten sonra 27 Kasım 1952'de İstanbul'da bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Basma Yazı ve Resimler Derleme Müdürlüğü'ne atandı. 1953 yılı başında Milli Kütüphane’de UNESCO tarafından Bibliyografya Enstitüsü'nü kurmakla gönderilen M. Rauc'un yanında çevirmen ve yardımcı olarak geçici görevle Ankara'ya alındı. Bu sırada her sene Derleme Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye Bibliyografyası'nın 1953 yılı sayısını tek başına tamamladı.
1957 Haziran'ında Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi'ne bağlı olarak Birleşmiş Milletler tarafından kurulan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nü bitirerek Yüksek İdarecilik Diplomasını aldı.
22 yıl Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü'nde görev yaptıktan sonra kendi isteği ile 1974 yılında emekli oldu.
Acaroğlu; Fransızca, Bulgarca ve Rusça bilmekte ve Macarca ve Latince'den de anlamaktadır. Kimisi resmi olmak üzere birçok Avrupa ülkesini gezmiştir. Telif ve çeviri olmak üzere sayısı 88'e ulaşan kitapları ve ayrıbasımlı araştırmaları vardır. İki kız çocuğu babası olan Acaroğlu 1947 yılından beri Şükran Acaroğlu ile evlidir.
Paris Üniversitesi Kitaplığı başuzmanıydı. İstanbul'da doğdu. paris'te öldü. Dokümantasyon Teknikleri Devlet Enstitüsü ile Yüksek Kütüphanecilik Okulu'nda Kaynakça dersleri verdi. Les Sources du travail bibliographique (Kaynakça Çalışmalarının Kaynakları, !950-52) bir başyapıttır. Cours de bibliographie ise 1954'te yayımlanmıştır.
Kitabın Adı Batı'da ve Türkiye'de Kaynakça Tarihi
Orijinal Adı La Bibliographie
ISBN 9789750501616
Yayın No İletişim - 921
Dizi Başvuru - 28
Alan Tarih
Sayfa 500 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 363 gr
Perakende Satış Fiyatı 4,63 TL
Baskı 1. baskı - Eylül 2003
Yazar M. Türker Acaroğlu, Louise - Noelle Malcles, Andree Lheritier
Çeviren M. Türker Acaroğlu
Dizi Yayın Yönetmeni Mustafa Bayka
Yayın Danışmanı Ahmet İnsel
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Utku Lomlu
Dizgi Remzi Abbas
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Metin Pınar
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset