--
9-58
Tahrir’den Kadastro’ya: 1874 İstanbul Emlak Tahriri ve Vergisi “Kadastro tabir olunur tahrir-i emlak”
59-85
“Anadolu ıslahatı”, “Ermeni sorunu” ve vergi tahsildarlığı, 1895-1908
87-156
“Heretik“ aşiretler ve II. Abdülhamid rejimi: Zorunlu askerlik meselesi ve ihtida siyaseti odağında Yezidiler ve Osmanlı idaresi
Tartışma | Eleştiri
157-213
Arnavutluk’ta Osmanlı tarihi araştırmaları ve tarihyazımında modern Osmanlı
215-225
Yazarın zihin dünyasının dışından okumak: Sıdıka Avar’ın Dağ Çiçeklerim adlı kitabı üzerine düşünceler
227-246
Aktar ve Kırmızı’nın eleştirisi vesilesiyle: Algılama ve ölçüyü tutturma sorunu
247-249
Özetler
251-253
Abstracts