Yazarlar için

Yazarlara Not

Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar’a gönderilen yazıların başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanması amacıyla başka bir yere iletilmemiş olması gereklidir. Yazarlar, yazıları ile birlikte iki sayfayı geçmeyen İngilizce bir özet sunmalıdır. Ayrıca yazarlar, isimlerinin başına bir asteriks koyarak makalenin ilk sayfasının altında kendilerini unvanlarıyla tanıtmalıdırlar.

Format: Makalede diğer kaynaklara yapılacak göndermeler, klasik dipnot sistemi ile sayfanın altında belirtilmelidir. Metin içinde aynı kaynaklara tekrar gönderme yapıldığında da aynı yöntem izlenmeli ve “a.g.e.”, “a.g.m.” gibi kısaltmalar kullanılmalıdır. Dipnotlarda yer alan kaynaklar, aşağıdaki örneklere uygun olarak belirtilmelidir:

Kitaplar:

David Harvey, The Condition of Postmodernity, Blackwell, Oxford, 1989.

Derleme kitaplar:

Derek Gregory ve John Urry (der.), Social Relations and Spatial Structures, Macmillan, Londra, 1985.

Dergilerdeki makaleler:

Richard Peet, “The social origins of environmental determinism”, Annals of the Association of American Geographers, cilt 75, sayı 2, 1985, s. 309-333.

Derleme kitaplar içindeki makaleler:

Doreen Massey, “Politics and space/time” Keith, M. ve Pile, S. (der.), Place and the Politics of Identity içinde, Routledge, Londra, 1983, s. 141-161.

Tezler, yayımlanmamış çalışmalar:

Şen, (1992) Development of the Big Bourgeoisie in Turkey, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, ODTÜ Sosyoloji Bölümü, Ankara, 1992.

Ayrıca gönderme yapılan çalışmalar Türkçe yayımlanmış ise, parantez içinde mutlaka belirtilmelidir. Makalenin sonunda kaynakça verilmesine gerek yoktur.

Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar’a iletilecek yazılar bu formata uygun olarak MS-Word biçiminde hazırlanmalı ve aşağıdaki adreslerden birine gönderilmelidir.

e-posta: [email protected]

posta: Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar

Adres: Cumhuriyet Caddesi, No:36, 1. Kat, Daire 3,
Seyhan Apartmanı, Harbiye Mahallesi,
Şişli 34367, İSTANBUL

Dergiye ulaşan yazılar, en geç iki ay içinde yayın kurulu ve hakemlerce değerlendirilecek ve sonuç yazarlara yazılı olarak iletilecektir.