Nadir Özbek

1966'da Mut-Mersin'de doğdu. Yüksek öğrenimini 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nde tamamladı. Yüksek Lisans derecesini 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden, Abdürreşid İbrahim ve Rusya Müslümanları konulu tezle aldı. Doktorasını 2001 yılında, ABD'de Binghamton Üniversitesi (SUNY) Tarih Bölümü'nde "The Politics of Welfare: Philanthropy, Voluntarism and Legitimacy in the Ottoman Empire, 1876-1914" başlıklı tezle tamamladı. Son dönem Osmanlı sosyal ve siyasî tarihiyle ilgili çalışmaları Tarih ve Toplum, Toplumsal Tarih, Toplum ve Bilim ve New Perspectives on Turkey dergilerinde yayımlanmıştır. Halen Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde öğretim üyesidir.