Osmanlı İmparatorluğu'nda Sosyal Devlet
Siyaset, İktidar ve Meşrutiyet 1876-1914

Son yıllarda, refah devletinin krizi ve yoksulluk sorunu, dünya gündeminde önemli bir yer tutuyor. Refah rejimi, sosyal devlet, sosyal siyaset, sosyal yardım vb. kavramlar yeniden daha geniş bir tarihsel perspektifle ele alınıyor. Osmanlı tarihçiliğinde ise bu meselelere odaklanan ve daha çok monografik nitelik taşıyan çalışmalar, kuramsal ve kavramsal perspektif yoksunluğuyla malûl.

Son yıllarda, refah devletinin krizi ve yoksulluk sorunu, dünya gündeminde önemli bir yer tutuyor. Refah rejimi, sosyal devlet, sosyal siyaset, sosyal yardım vb. kavramlar yeniden daha geniş bir tarihsel perspektifle ele alınıyor. Osmanlı tarihçiliğinde ise bu meselelere odaklanan ve daha çok monografik nitelik taşıyan çalışmalar, kuramsal ve kavramsal perspektif yoksunluğuyla malûl. Nadir Özbek’in İkinci Abdülhamid ve İkinci Meşrutiyet dönemi sosyal devleti üzerine olan çalışması bu anlamda önemli bir boşluğu dolduruyor. Son dönem Osmanlı refah sistemini modern devletin oluşumu çerçevesinde değerlendiren Özbek, böylelikle Abdülhamid iktidarı ve İkinci Meşrutiyet’i tek bir paradigma içinde bütünleştirmiş oluyor. Yazar, bu iki dönemin farklılığını ise refah sistemlerinin monarşik ya da bürokratik-seküler olması noktasında koyuyor. Abdülhamid döneminin monarşik refah sistemi, padişahın kişiliğinde sembolleşen geniş bir paternal aileye aidiyet ve bu ailenin reisine bağlılık hissi yaratmak üzere kurgulanmış. Oysa belkemiğini fukaraperver cemiyetleri ve yarı-resmî cemiyetlerin oluşturduğu Meşrutiyet döneminin refah sistemi, devlete ve vatana bağlılık ve itaat fikrini güçlendirmeyi esas alıyor. Özbek, kapsamlı bir arşiv ve literatür çalışmasından derlediği bilgileri analitik bir süzgece tâbi tutarak, Osmanlı İmparatorluğu’nda sosyal devletin oluşum sürecini tartışmaya açıyor.

1966'da Mut-Mersin'de doğdu. Yüksek öğrenimini 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nde tamamladı. Yüksek Lisans derecesini 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden, Abdürreşid İbrahim ve Rusya Müslümanları konulu tezle aldı. Doktorasını 2001 yılında, ABD'de Binghamton Üniversitesi (SUNY) Tarih Bölümü'nde "The Politics of Welfare: Philanthropy, Voluntarism and Legitimacy in the Ottoman Empire, 1876-1914" başlıklı tezle tamamladı. Son dönem Osmanlı sosyal ve siyasî tarihiyle ilgili çalışmaları Tarih ve Toplum, Toplumsal Tarih, Toplum ve Bilim ve New Perspectives on Turkey dergilerinde yayımlanmıştır. Halen Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde öğretim üyesidir.
Kitabın Adı Osmanlı İmparatorluğu'nda Sosyal Devlet
Alt Başlık Siyaset, İktidar ve Meşrutiyet 1876-1914
ISBN 9789750500718
Yayın No İletişim - 836
Dizi Araştırma-İnceleme - 129
Alan Tarih, Politika/Siyaset
Sayfa 380 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 278 gr
Perakende Satış Fiyatı 242,00 TL
Baskı 6. baskı - Mart 2016 (1. baskı - Eylül 2002)
Yazar Nadir Özbek
Editör Asena Günal
Kapak Utku Lomlu
Uygulama Suat Aysu
Düzelti Asude Ekinci
Dizin M. Cemalettin Yılmaz
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset