Yeni Türkiye’nin Ruhu
Hınç, Tahakküm, Muhtaçlaştırma

Yeni Türkiye’nin Ruhu, tam da bu ihtiyacı tespit eden, “hınç, tahakküm, muhtaçlaştırma” stratejilerinin nasıl işlediğini titizlikle ele alan, Yeni Türkiye’de “yeni” olanı kavramaya aday, kıymetli ve eşsiz bir inceleme.

“Belki diğer düşünce alanlarına nazaran, Türkiye’de siyasal düşüncenin sınırlı doğasını açıklayan en önemli etken de yine devlet merkezli ve katı bir milliyetçilikle malul bu siyasal alanın ve onun muktedir aktörlerinin, Türkiye’yi sürekli ve topyekûn bir kriz toplumu olarak kurmayı başarmasında yatıyor. Topyekûn kriz hali, devletin kendisinin basitçe bir kurum olmanın çok ötesine geçerek siyasetin ta kendisi haline gelmesini sağlıyor ve her siyasal faaliyetin devletle ilişkisi üzerinden anlaşılmasını siyasetin tüm icracılarına dayatıyor.”

Muhalif çevrelerde mevcut siyasal durumu aktarmanın ve betimlemenin, anlamaya ve kavramaya galebe çaldığı maalesef görmezden gelinemeyecek bir gerçek olarak karşımızda duruyor. “Kral çıplak!” demenin de bir anlamı var elbette fakat “felaket” olarak addedilen dipsiz kuyuya tepetaklak yuvarlanmaya mahal vermeyen, gerçeklikle ilişkisini koparmamış ve yakıcı/yıkıcı siyasal gelişmelere duyarsızlaşmamış alternatif kavrayışlara olan ihtiyaç kendini dayatıyor.


Yeni Türkiye’nin Ruhu, tam da bu ihtiyacı tespit eden, “hınç, tahakküm, muhtaçlaştırma” stratejilerinin nasıl işlediğini titizlikle ele alan, Yeni Türkiye’de “yeni” olanı kavramaya aday, kıymetli ve eşsiz bir inceleme.

Okuru, ümidi diri tutabilmenin imkânlarına doğru aklıselim bir yolculuğa davet ediyor…

ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2001 yılında mezun oldu. Aynı bölümden 2004 yılında master derecesini aldı. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Siyasal Teori Kürsüsü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Doktorasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde 2011 yılında tamamlayarak, Siyasal Düşünceler Tarihi, Çağdaş İktidar Kuramları, Çağdaş Siyasal Akımlar derslerini vermeye başladı. Doktora çalışması sırasında Berlin, Freie Universität Sosyoloji ve Brunel University Londra Siyaset ve Tarih bölümlerinde, doktora sonrasında ise University of California Berkeley Sosyoloji bölümünde misafir araştırmacı ve misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Toplum ve Bilim, Praksis, Mülkiye, Turkish Studies, British Journal of Middle Eastern Studies, Southeast European and Black Sea Studies, Mediterranean Quarterly ve Birikim gibi dergilerde yayımlanmış çeşitli makale ve yazıları ile derlediği kitapların dışında, Dipnot Yayınları tarafından basılan Yoksulları Ne yapmalı? ve İletişim Yayınları tarafından basılan Yeni Türkiye’nin Ruhu: Hınç, Tahakküm, Muhtaçlaştırma isimli iki kitabı vardır. 7 Şubat 2017 tarihinde yayımlanan 686 no’lu kararnameyle, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” barış bildirisini imzaladığı için görevine son verilmiştir. İhracının ardından, Universität Potsdam ve Einstein Research Fellow olarak Humboldt Üniversität zu Berlin’de çalışmalarına devam etmiştir.

Kitabın Adı Yeni Türkiye’nin Ruhu
Alt Başlık Hınç, Tahakküm, Muhtaçlaştırma
ISBN 9789750524660
Yayın No İletişim - 2666
Dizi Araştırma-İnceleme - 437
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 238 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 203 gr
Perakende Satış Fiyatı 168,00 TL
Baskı 2. baskı - Ekim 2018 (1. baskı - Eylül 2018)
Yazar Zafer Yılmaz
Editör Aybars Yanık
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Hüseyin Türk
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit