Sevinç Doğan

Koç Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nde doktora çalışmasına devam ediyor. Etnografik alan araştırmaları, siyasal mobilizasyon süreçleri, politik pratikler ve sınıf ilişkisi, otoriter rejimler üzerine çalışıyor. AKP’nin yerel örgütlenme dinamikleri üzerine Kâğıthane, Sanayi Mahallesi üzerine yapmış olduğu çalışma, 2016 yılında Mahalledeki AKP ismiyle kitaplaştı ve Yunus Nadi Sosyal Bilimler Ödülü’nü aldı. Yerel-kent araştırmalarına ve sözlü tarih çalışmalarına dayanan ortak yazılmış kitaplar kaleme aldı. Siyasal partiler ve seçmen gruplarıyla ilgili kamuoyu raporları hazırladı. Çeşitli dergi ve gazetelerde siyasal katılım ve iktidarla ilişkiler, seçim süreçleri, gündelik hayat ve faşist rejimler üzerine yazı ve röportajları yayınlanmakta.