Volga Tatarları
Yüzyılları Aşan Milli Kimlik

Azade-Ayşe Rorlich yıllarını Sovyetler Birliği’nde yaşayan Volga Tatarlarıyla, Türk ve Müslüman halklarının tarihini incelemeye vermiş, dünyanın sayılı tarihçilerinden biri. Merkezi Oxford’da bulunan Orta Asya Araştırmaları Derneği Başkanı Dr. S. Enders Wimbush, Rorlich’i ve kitabını şu sözlerle anlatıyor: “Profesör Rorlich’in araştırma malzemesine hâkimiyeti olağanüstü. Öyle görünüyor ki, hangi dilde olursa olsun hiçbir kaynak gözünden kaçmamış.
Azade-Ayşe Rorlich yıllarını Sovyetler Birliği’nde yaşayan Volga Tatarlarıyla, Türk ve Müslüman halklarının tarihini incelemeye vermiş, dünyanın sayılı tarihçilerinden biri. Merkezi Oxford’da bulunan Orta Asya Araştırmaları Derneği Başkanı Dr. S. Enders Wimbush, Rorlich’i ve kitabını şu sözlerle anlatıyor: “Profesör Rorlich’in araştırma malzemesine hâkimiyeti olağanüstü. Öyle görünüyor ki, hangi dilde olursa olsun hiçbir kaynak gözünden kaçmamış... Bibliyografyası, kapsamı açısından gödrdüklerim arasında en iyilerinden... Eseri bu konuda tayin edici buluyorum ve yakın zamanda, hatta asla, nitelik ve kapsam bakımından geçilebileceğini sanmıyorum.” Azade-Ayşe Rorlich’in çeşitli dil ve alfabelerden kaynaklara dayanan bu çalışması, Volga Tatarlarının çok fazla bilinmeyen tarihini gün ışığına çıkarıyor.
Tatarların kadim tarihinden başlayarak etnik kökenleri, İslâm’ı kabul edişleri, yerleşik hayat tarzlarının özellikleri, kurdukları ilk siyasal yapı olan Bulgar hanlığı, Bulgar hanlığının Rus prenslikleriyle ilişkileri, Moğol istilası ve sonrası, Kazan hanlığı dönemi, Rus egemenliğinden Sovyet egemenliğine geçiş.... Bir “millî uyum” örneği olarak kabul edilen bir halkın, bir ulusun serüveni... Son yıllarda “bilinmeyen tarihler” konusunda artan diğer çalışmaların işaret bu önemli eser, kapsamı ve kaynakçası bakımından temel bir eser olma niteliğini uzun yıllar koruyacaktır.
Wisconsin Üniversitesi (Madison, ABD) Rus Tarihi dalında 1972'de "Enver Paşa ve Bolşevik Devrimi" adlı teziyle doktora derecesi aldı. 1986 yılında Volga Tatarları adlı monografi çalışması Stanford Üniversitesi yayınları arasından çıktı. Alanıyla ilgili belli başlı dergilerde bir çok makalesi yayımlandı. Gerek ABD'de gerekse Avrupa'da yayımlanan monografilere pek çok bölüm yazdı. Eski Sovyetler Birliği sınırları içinde yer alan muhtelif Türk cumhuriyetlerindeki kütüphanelerde incelemelerde bulundu. Şu an "Geç Dönem İmparatorluk Rusya'sında Müslüman Kadınlar" üzerine bir kitap çalışmasını bitirmek üzeredir. 1977'den beri Güney California Üniversitesi Tarih Bölümü'nde verdiği dersler, çeşitli Türk halklarının tarih ve kültürünün ağırlıklı olarak yer aldığı Rus tarihi konusundadır. Çalışmaları genellikle kimliğin inşa ve ifadesi, kültürün evrimi gibi konular üzerine yoğunlaşmaktadır.
Kitabın Adı Volga Tatarları
Alt Başlık Yüzyılları Aşan Milli Kimlik
Orijinal Adı The Volga Tatars
ISBN 9789754707625
Yayın No İletişim - 620
Dizi Tarih - 9
Alan Tarih
Sayfa 392 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 284 gr
Perakende Satış Fiyatı 20,37 TL
Baskı 1. baskı - Mayıs 2000
Yazar Azade-Ayşe Rorlich
Editör Gün Soysal
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Çeviren Mehmet Süreyya Er
Kapak Fatoş Gencosman
Kapak Fotoğrafı Edward P. Turnerelli
Dizgi Remzi Abbas
Uygulama Suat Aysu, Çiğdem Dilbaz
Düzelti Serap Yeğen
Dizin M. Cemalettin Yılmaz
Cilt Sena Ofset, Şefik Matbaası
Baskı Şefik Matbaası