Azade-Ayşe Rorlich

Wisconsin Üniversitesi (Madison, ABD) Rus Tarihi dalında 1972'de "Enver Paşa ve Bolşevik Devrimi" adlı teziyle doktora derecesi aldı. 1986 yılında Volga Tatarları adlı monografi çalışması Stanford Üniversitesi yayınları arasından çıktı. Alanıyla ilgili belli başlı dergilerde bir çok makalesi yayımlandı. Gerek ABD'de gerekse Avrupa'da yayımlanan monografilere pek çok bölüm yazdı. Eski Sovyetler Birliği sınırları içinde yer alan muhtelif Türk cumhuriyetlerindeki kütüphanelerde incelemelerde bulundu. Şu an "Geç Dönem İmparatorluk Rusya'sında Müslüman Kadınlar" üzerine bir kitap çalışmasını bitirmek üzeredir. 1977'den beri Güney California Üniversitesi Tarih Bölümü'nde verdiği dersler, çeşitli Türk halklarının tarih ve kültürünün ağırlıklı olarak yer aldığı Rus tarihi konusundadır. Çalışmaları genellikle kimliğin inşa ve ifadesi, kültürün evrimi gibi konular üzerine yoğunlaşmaktadır.