Gençliğin dinamizmi, her zaman siyasal bir aktör olmaısındaki en önemli etken sayılagelmiştir. 19. yüzyılda Osmanlı toplumunu modernleştirme girişimlerinin de, Cumhuriyet’in inşa döneminin de en gözde siyasal aktörlerinden birisi kabul edilmiştir. 1980’e kadar da bir toplumsal aktör olarak gençlik, kendisine yüklenen sorumluluğun, onun için tarif edilen ve “kurtarma”dan “koruma”ya uzanan tarihsel rolünün çerçevesinde, verili bir durumun tamamlayıcısıdır.

Gençliğin dinamizmi, her zaman siyasal bir aktör olmaısındaki en önemli etken sayılagelmiştir. 19. yüzyılda Osmanlı toplumunu modernleştirme girişimlerinin de, Cumhuriyet’in inşa döneminin de en gözde siyasal aktörlerinden birisi kabul edilmiştir. 1980’e kadar da bir toplumsal aktör olarak gençlik, kendisine yüklenen sorumluluğun, onun için tarif edilen ve “kurtarma”dan “koruma”ya uzanan tarihsel rolünün çerçevesinde, verili bir durumun tamamlayıcısıdır. Yaratılan “gençlik miti”, 1980 sonrası dönemde yeni neslin zaaflarını, tarihsel ve toplumsal sorumluluktan ne kadar uzak olduğunun tarifinde devreye sokulmuştur. Demet Lüküslü Türkiye’de “Gençlik Miti”nde, yaratılan mitlerin gölgesinde, askerî darbe ve yeni bir iktisadi düzen döneminde yetişmiş gençlerin, kendilerini, toplumu ve dünyayı nasıl gördüğünü hesaba katarak kapsamlı bir tartışmayı devreye sokuyor.
Türkiye’deki 1980 sonrası gençliğini, yeni bir mit yaratmadan ya da küçümsemeden tartışmaya özen gösteriyor.
 

1977’de İstanbul’da doğdu. Üsküdar Amerikan Lisesi ve Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi’ndeki eğitiminin ardından yüksek lisans v doktorasını Paris’te Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’de (EHESS) sosyoloji alanında yaptı. 2006’dan beri Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kitabın Adı Türkiye’de "Gençlik Miti"
Alt Başlık 1980 Sonrası Türkiye Gençliği
ISBN 9789750506703
Yayın No İletişim - 1385
Dizi Araştırma-İnceleme - 232
Alan Tarih, Sosyoloji
Sayfa 216 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 182 gr
Baskı 5. baskı - Ağustos 2020 (1. baskı - Mayıs 2009)
Yazar Demet Lüküslü
Editör Begüm Güzel, Kerem Ünüvar
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Karikatür Mehmet Çağçağ
Uygulama Hüsnü Abbas
Dizin Özgür Yıldız
Baskı ve Cilt Sena Ofset