Türkiye'de Hukuku Yeniden Düşünmek

Haluk İnanıcı’nın alanındaki önde gelen, uzman isimlerin katkılarıyla hazırladığı bu derleme yazarların kendi alanlarındaki envanteri, demokratik hukuk devleti, hukukun genel ilkeleri perspektifinden değerlendirme niteliği taşıyor

Hukuk, devlet aygıtının fikrî yakıtı, demokrasilerin ayrılmaz bir parçası, yönetenlerin keyfiliğini önleme aracı, yönetilenlerin haklarını korumadaki yegâne güvence... Toplum yaşamındaki en önemli olgulardan, kavramlardan, gerçekliklerden biri. Bu nedenlerle hukukta baş gösterecek bir “krizin” toplumun tümünü, derinden etkilediği, etkileyeceği ortada. Tüm yaşananlardan, olup bitenden Türkiye’nin de uzun zamandır ciddi bir “hukuk krizi” içinde olduğunu net biçimde biliyoruz.


Haluk İnanıcı’nın alanındaki önde gelen, uzman isimlerin katkılarıyla hazırladığı bu derleme yazarların kendi alanlarındaki envanteri, demokratik hukuk devleti, hukukun genel ilkeleri perspektifinden değerlendirme niteliği taşıyor. Türkiye’de Hukuku Yeniden Düşünmek yargı kültüründen bilişim suçlarına, başkanlık sistemi tartışmalarından kadın cinayetlerine, İç Güvenlik Kanunu’ndan iş hukukuna, siyasal suçlardan çocuk hukukuna, çevre hukukundan basın özgürlüğüne ve daha başka konulara Türkiye’nin sürekli gündeminde yer alan, “kriz” çıkaran, tartışmalı hukuki konulara kapsamlı bir değerlendirme sunuyor.

Haluk İnanıcı, İbrahim Ö. Kaboğlu, Hayrettin Ökçesiz, Osman Doğru, Tolga Şirin, Serap Yazıcı, Ersan Şen, Fikret İlkiz, Köksal Bayraktar, Ercan Kanar, Ali Pehlivan, Tankut Centel, Ulaş Karan, Ayhan Erdoğan, Ergin Cinmen, Arif Ali Cangı, H. Fehmi Demir, Seda Akço Bilen, Zehra Çiğdem Özcan’ın yazılarıyla…
Kitapta yer alan bölümler
Giriş Haluk İnanıcı
Hukuk ve Siyaset İbrahim Ö. Kaboğlu
Ülkemin Hukukunu Düşünürken Hayrettin Ökçesiz
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Türkiye'deki Hukuk Sisteminin Etkililiği ve Çoğulculuğu Sorunu Tolga Şirin, Osman Doğru
Yeni Anayasa Çalışmaları ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Serap Yazıcı
6638 Sayılı İç Güvenlik Kanunu Ersan Şen
Basın Özgürlüğü ve Görüş Edinme Hakkı Fikret İlkiz
İnternet İletişim Özgürlüğü ve Sosyal Medya Fikret İlkiz
Siyasal Suç ve Terör Eylemleri Köksal Bayraktar
Türk Yargı Kültürü ve Hukuk Estetiği Haluk İnanıcı
Siyasi Davalar Yargı Pratiği ve Dürüst Yargılanma Hakkı Ercan Kanar
Yargı Bağımsızlığına İlişkin Sorunlar Ali Pehlivan
İş Kanunu'na İlişkin Temel Uygulama Sorunları Tankut Centel
Ayrımcılık Yasağı Kapsamında Türk Ceza Hukukunun ve Uygulamasının Durumu Ulaş Karan
Sulh Ceza Hakimliği Ayhan Erdoğan
Mit Yasası Üzerine Bir Değerlendirme Ergin Cinmen
Çevreyi İmha Aracı Haline Getirilen Hukuku Yeniden Düşünmek Arif Ali Cangı
Özgürlük - Güvenlik Yapay İkilemi Kıskacında Dönüşen Ceza Hukuku ve Enformasyon Teknolojileri H. Fehmi Demir
Çocuk Hukukunda Nerede Duruyoruz? Seda Akço Bilen
Üçüncü Sayfa Zehra Çiğdem Özcan

Çocukluğunu İstanbul’un Tophane, Galata, Bayrampaşa, Karagümrük semtlerinde geçirip askerî ve sivil cümle okulları kâmilen bitirdi. 12 Eylül 1980 askerî darbe sürecinde üsteğmenken emekli edildi. 1983 yılından beri serbest avukatlık yapıyor. Daha önce yayımlanmış kitapları: 21. Yüzyılda Avukatlık ve Baro (makaleler, 2008, Legal Yayınevi); Rugan Ayakkabılı Teğmen (roman, 2010, Everest Yayınları), Parçalanmış Adalet (derleme, 2011, İletişim Yayınları); Dinle Lisa (roman, 2013, İletişim Yayınları); Türkiye’de Hukuku Yeniden Düşünmek (derleme, 2015, İletişim Yayınları); Aşkın Yedi Menzili (roman, 2016, İletişim Yayınları).

Kitabın Adı Türkiye'de Hukuku Yeniden Düşünmek
ISBN 9789750518560
Yayın No İletişim - 2240
Dizi Bugünün Kitapları - 194
Alan Hukuk İncelemeleri, Politika/Siyaset
Sayfa 379 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 309 gr
Perakende Satış Fiyatı 242,00 TL
Baskı 1. baskı - Kasım 2015
Derleyen Haluk İnanıcı
Editör Kıvanç Koçak
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Oben Üçke
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset