Parçalanmış Adalet
Türkiye’de Özel Ceza Yargısı

Parçalanmış Adalet, Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin devamı gibi kurulan ve işleyen “özel yetkili ağır ceza-özel soruşturma” modelini ele alıyor, bu soruşturma ve yargılama yönteminin “adil yargılama” açısından oluşturduğu tehdidin çeşitli boyutlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.
Parçalanmış Adalet, Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin devamı gibi kurulan ve işleyen “özel yetkili ağır ceza-özel soruşturma” modelini ele alıyor, bu soruşturma ve yargılama yönteminin “adil yargılama” açısından oluşturduğu tehdidin çeşitli boyutlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor: Göz ardı edilen sanık ve müdafi hakları, kanuna aykırı şekilde yapılan uygulamalar, “terör suçlusu” olarak değerlendirilen çocukların yargılanmaları, askerî yargının doğurduğu sorunlar, gizli tanık uygulaması, bilgisayarlarda yapılan aramalar, son çare olarak başvurulması gereken “tutuklama” kararının kural haline gelmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları… 
Ceza ve ceza yargılaması hukuku, “iktidar” olgusuyla çok yakından ilgili bir kavram. Ceza hukukunun her alanı aynı zamanda bir iktidar alanı. Bu açıdan bir ülkenin hukuku, mevcut kanunları ve uygulamalarıyla, yönetilenlerle yönetenler arasındaki “iktidar savaşı”nın kurallarının konulduğu bir alan. Türkiye’de de durum farklı değil: Otoriter zihniyet ve ona karşı verilen demokratik mücadele tarihi, bir politik süreç olarak analiz edilebileceği gibi, “insan hakları”nın ülkemizdeki seyri olarak da okunabilir. Parçalanmış Adalet’te, bu çerçeve içinde Türkiye’de özel ceza yargısının kişi hak ve özgürlüklerini ihlal/tehdit eden nitelikleri deneyimli hukukçular tarafından değerlendiriliyor.  
Seda Akço Bilen, Ergin Cinmen, Turgay Demirci, Erdal Doğan, Fikret İlkiz, Haluk İnanıcı, Ercan Kanar ve Ümit Kardaş’ın yazılarıyla…
Kitapta yer alan bölümler
Örfi İdare Yargısından Yeni Devlet Güvenlik Mahkemelerine Sanık Hakları Haluk İnanıcı
Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri’nce Üretilen Hukuk Ercan Kanar
Terörle Mücadele Kanunu ve Bazı Maddelerin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Üzerine Fikret İlkiz
Terörle Mücadele Kanunu’nun Çoklukla Mücadelesi Erdal Doğan
Çift Başlı Yargının Yarattığı Sorunlar Ümit Kardaş
Yargıyı Etkilemek: Adil Yargıyı Etkilemek, Gizliliğin İhlali Suçlarıyla Ortaya Çıkan Karmaşayı Çözmek İçin Yapılan Kısa Bir Değerlendirme Ergin Cinmen
Gizli Tanık Turgay Demirci
İddianameler ve İddianamelerin Kabulünde Savunma Hakkı Haluk İnanıcı

Çocukluğunu İstanbul’un Tophane, Galata, Bayrampaşa, Karagümrük semtlerinde geçirip askerî ve sivil cümle okulları kâmilen bitirdi. 12 Eylül 1980 askerî darbe sürecinde üsteğmenken emekli edildi. 1983 yılından beri serbest avukatlık yapıyor. Daha önce yayımlanmış kitapları: 21. Yüzyılda Avukatlık ve Baro (makaleler, 2008, Legal Yayınevi); Rugan Ayakkabılı Teğmen (roman, 2010, Everest Yayınları), Parçalanmış Adalet (derleme, 2011, İletişim Yayınları); Dinle Lisa (roman, 2013, İletişim Yayınları); Türkiye’de Hukuku Yeniden Düşünmek (derleme, 2015, İletişim Yayınları); Aşkın Yedi Menzili (roman, 2016, İletişim Yayınları).

Kitabın Adı Parçalanmış Adalet
Alt Başlık Türkiye’de Özel Ceza Yargısı
ISBN 9789750508813
Yayın No İletişim - 1585
Dizi Bugünün Kitapları - 128
Alan Hukuk İncelemeleri, Politika/Siyaset
Sayfa 279 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 230 gr
Perakende Satış Fiyatı 190,00 TL
Baskı 1. baskı - Nisan 2011
Derleyen Haluk İnanıcı
Editör Kıvanç Koçak
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Oben Üçke
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset