Tohum ve Toprak
Türk Köy Toplumunda Cinsiyet ve Kozmoloji

Erkeğin rahme tohumu bırakan yaratıcı; kadının da bunu besleyen toprak olduğuna inanılır. Tohum ve toprak – görünürde masum iki imge. Oysa aralarında bir hiyerarşi var; erkeklere atfedilen yaratıcılık ve hayat verme gücü onları simgesel olarak Tanrı’ya yaklaştırırken, kadınların besleyici rolü onları Tanrı tarafından yaratılanla, yani dünya ile eşleştiriyor.

Erkeğin rahme tohumu bırakan yaratıcı; kadının da bunu besleyen toprak olduğuna inanılır. Tohum ve toprak – görünürde masum iki imge. Oysa aralarında bir hiyerarşi var; erkeklere atfedilen yaratıcılık ve hayat verme gücü onları simgesel olarak Tanrı’ya yaklaştırırken, kadınların besleyici rolü onları Tanrı tarafından yaratılanla, yani dünya ile eşleştiriyor. Antropolog Carol Delaney, Sünni bir Orta Anadolu köyünde yaptığı saha araştırmasından yola çıkarak, “yaratılış”la ilgili inanış ve simgeleri, ve bunların köylülerin, beden, cinsellik, evlilik, yeme-içme ve zaman-uzam algıları ile hanenin yeniden üretimindeki işbölümü ve milliyetçilik retoriğinin şekillenmesindeki rolünü inceliyor. Delaney’in temel tezi, “tekkaynaklı” üreme teorisi ile teolojik tektanrıcılık doktrininin birbirleriyle ilişkili olduğu; dinin ve yeniden üretimin ayrı ayrı ele alınamayacağı. Türkiye üzerine yapılan önemli antropolojik çalışmalardan biri olan Tohum ve Toprak’ta Delaney’in çıkış noktasını oluşturan sorular ise şunlar: “Neden tektanrılı üç dinde de Tanrı açık ya da kapalı biçimde erkek olarak simgelenmektedir?” ve “Neden biyolojik yeniden üretim değersizleştirilmiş ve böylece kadınlar düşük bir statüye yerleştirilmiştir?”

Stanford Üniversitesi Kültürel ve Toplumsal Antropoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Yüksek lisansını Harvard İlahiyat Okulu’nda, doktorasını Chicago Üniversitesi Kültürel Antropoloji Bölümü’nde tamamladı. Elinizdeki kitabın kaynağı olan teziyle “sosyal bilimler” alanında en iyi doktora tezi Galler Ödülü’nü aldı. Abraham on Trial: The Social Legacy of Biblical Myth (Princeton University Press, 1998) başlıklı kitabında Abraham/İbrahim hikâyesi üzerinde durmakta ve Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm’ın temelindeki bu hikâyenin eleştirel bir yorumunu yapmaktadır. Yazarın Investigating Culture: An Experiential Introduction to Anthropology adlı kitabı 2004 yılında Blackwell Publishers tarafından yayımlanmıştır.

Kitabın Adı Tohum ve Toprak
Alt Başlık Türk Köy Toplumunda Cinsiyet ve Kozmoloji
Orijinal Adı The Seed and the Soil
ISBN 9789754709261
Yayın No İletişim - 750
Dizi Araştırma-İnceleme - 116
Alan Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Antropoloji
Sayfa 390 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 283 gr
Perakende Satış Fiyatı 276,00 TL
Baskı 8. baskı - Mayıs 2022 (1. baskı - Ekim 2001)
Yazar Carol Delaney
Çeviren Selda Somuncuoğlu, Aksu Bora
Editör Asena Günal
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Utku Lomlu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Şerife Ünal
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit