Batı dışındaki toplum ve ekonomilerin durağanlığını vurgulayan modernleşme ve oryantalizm anlayışlarına eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşan Huricihan İslamoğlu, Devlet ve Köylü’de ilk kaynaklara inerek yaptığı kapsamlı araştırmayla Osmanlı’nın erken modernitesine ışık tutuyor.
Batı dışındaki toplum ve ekonomilerin durağanlığını vurgulayan modernleşme ve oryantalizm anlayışlarına eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşan Huricihan İslamoğlu, Devlet ve Köylü’de ilk kaynaklara inerek yaptığı kapsamlı araştırmayla Osmanlı’nın erken modernitesine ışık tutuyor.
16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda, kırsalda ve kentlerde üretim ve nüfus eğilimlerinin, vergilendirme ilişkilerinin ayrıntılı bir incelemesi olan Devlet ve Köylü, sadece Osmanlı için değil, erken modern dönemde diğer Avrasya bölgelerinin tarihlerine de ışık tutabilecek nitelikte bir toplumsal-iktisadî dönüşüm modeli ortaya koyuyor. Osmanlı iktisadî yapısında iç ticaretin önemine dikkat çeken; ticari hayatın, tarımsal faaliyetin belirlenmesinde siyasî tercihlerin etkisine vurgu yapan çalışma, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki iktisadî ve toplumsal yapıyı “Şark despotizmi”
anlayışlarından farklı bir şekilde değerlendirmesiyle de dikkat çekiyor.
Yayımlandığı ilk günden beri referans kitap olma özelliğini koruyan Devlet ve Köylü, gözden geçirilmiş ve genişletilmiş baskısıyla araştırmacılar ve özellikle Osmanlı’nın iktisadî yapısını daha iyi anlamak isteyenler için eşsiz bir kaynak.

İçindekiler ve Osmanlı Tarihi Nasıl Yazıldı, Nasıl Yazılmalı Tartışmasına Dönüş başlıklı kısımdan bir parça okumak için

ABD’de Chicago ve Wisconsin (Madison) üniversitelerinde iktisat, iktisat teorisi ve iktisat tarihi eğitimi gördü. Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, California, Berkeley, New York üniversitelerinde, Central European University (Budapeşte), Tsinghua Üniversitesi’nde (Beijing) İktisat Tarihi, Siyasal Ekonomi, Hukuk ve İktisat Politikaları, Küresel Ekonomi, Hukuk ve Yönetişim, Dünya Tarihi, Gelişme İktisadı, Tarım Politikaları konularında dersler verdi. Bazı eserleri şunlardır: The Ottoman Empire and the World Economy (1987); State and Peasant in the Ottoman Empire (1994) [Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Köylü, İletişim Yayınları, genişletilmiş yeni baskı, 2010]; Neden Avrupa Tarihi? (İletişim Yayınları, 1997); Constituting Modernity: Private Property in the East and West (I.B.Tauris, 2004); Ottoman History as World History (Gorgias Press, 2010); Shared Histories of Modernity: China, India and the Ottoman Empire (P. Perdue ile birlikte, Routledge, 2009).

Kitabın Adı Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Köylü
Alt Başlık Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Yeni Baskı
ISBN 9789750507809
Kapak "Kırsal Yaşam", Comte de Choiseul-Gouffier, Voyage pittoresque de la Grѐce, Paris, 1782-1822, c.2
Yayın No İletişim - 127
Dizi Araştırma-İnceleme - 27
Alan Tarih, Politika/Siyaset
Sayfa 376 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 303 gr
Perakende Satış Fiyatı 88,50 TL
Baskı 4. baskı - Nisan 2022 (1. baskı - Haziran 2010)
Yazar Huricihan İslamoğlu
Yayına Hazırlayan Ayşe Çavdar
Editör Kıvanç Koçak
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Oben Üçke
Dizin Ekrem Buğra Büte
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset