Dünya Tarihi ve Siyaset

Dünya tarihinin bütünlüğü, liberalizmin bitmek bilmeyen “devlet” meselesi, serbest piyasacı yaklaşımın açmazları, İslâmiyetin yaygın olduğu coğrafyayı dünya tarihi içinde konumlandırma çabaları, hukuk-mülkiyet-meşruiyet ilişkisi kitaptaki yazıların temel izlekleri. Çin, Osmanlı ve Babür imparatorlukları örneklerinin kapsamlı bir değerlendirmesini, Batı’yla karşılaştırılmasını da sunan İslamoğlu, Dünya Tarihi ve Siyaset’te paylaşılan bir dünya tarihi anlayışından yola çıkarak ortak bir gelecek tahayyülünün imkânlarını araştırıyor.

Yüzlerce yıldır verili gerçeklik olarak kabul edilen Batı modernliğinin “evrenselliği”, Batı merkezli dünya tarihi anlayışları artık tartışmaya açılmış durumda: Dünyadaki güç dengelerinin de değişmesiyle gerek siyasi gerek akademik alanda farklı ülkelerin, bölgelerin dünya tarihindeki yeri, Batı’ya hiç de benzemeyen gelişim çizgileri, modelleri ele alınıyor. Öteden beri tarihteki süreğenliğe dikkat çeken Huricihan İslamoğlu da alışılagelmiş Batı merkezli modernleşme söylemine karşı eleştirel bir bakış açısı geliştiriyor.

Dünya tarihinin bütünlüğü, liberalizmin bitmek bilmeyen “devlet” meselesi, serbest piyasacı yaklaşımın açmazları, İslâmiyetin yaygın olduğu coğrafyayı dünya tarihi içinde konumlandırma çabaları, hukuk-mülkiyet-meşruiyet ilişkisi kitaptaki yazıların temel izlekleri. Çin, Osmanlı ve Babür imparatorlukları örneklerinin kapsamlı bir değerlendirmesini, Batı’yla karşılaştırılmasını da sunan İslamoğlu, Dünya Tarihi ve Siyaset’te paylaşılan bir dünya tarihi anlayışından yola çıkarak ortak bir gelecek tahayyülünün imkânlarını araştırıyor.

Tarihe farklı bir gözle bakmak isteyenler için yol gösterici nitelikte bir kitap...

“(...) altını çizmek istediğim husus, modern dönüşümün –Batı veya Doğu merkezli– bir şablona, bir reçeteye indirgenemeyeceği, onun tarihselliğidir. Aynı zamanda modernlik bir bilinci, üretilen çözümlerin sürekli değişime açıklığını, yani arıziliklerinin, geçici olduklarının bilincini temsil etmektedir; tüm çabalarımızın zamana kurban olacağını bilsek de bütün gücümüzle yaşadığımız gerçekliği Sisifosvari değiştirme iddiasıdır. Bu bağlamda özne, tarihin özneleri, onların iradeleri önem kazanıyor. Tarihsel olarak devlet yönetimleri de bu öznelerden biriydi.”

ABD’de Chicago ve Wisconsin (Madison) üniversitelerinde iktisat, iktisat teorisi ve iktisat tarihi eğitimi gördü. Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, California, Berkeley, New York üniversitelerinde, Central European University (Budapeşte), Tsinghua Üniversitesi’nde (Beijing) İktisat Tarihi, Siyasal Ekonomi, Hukuk ve İktisat Politikaları, Küresel Ekonomi, Hukuk ve Yönetişim, Dünya Tarihi, Gelişme İktisadı, Tarım Politikaları konularında dersler verdi. Bazı eserleri şunlardır: The Ottoman Empire and the World Economy (1987); State and Peasant in the Ottoman Empire (1994) [Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Köylü, İletişim Yayınları, genişletilmiş yeni baskı, 2010]; Neden Avrupa Tarihi? (İletişim Yayınları, 1997); Constituting Modernity: Private Property in the East and West (I.B.Tauris, 2004); Ottoman History as World History (Gorgias Press, 2010); Shared Histories of Modernity: China, India and the Ottoman Empire (P. Perdue ile birlikte, Routledge, 2009).

Kitabın Adı Dünya Tarihi ve Siyaset
ISBN 9789750532375
Kapak Machiavelli’nin Prens kitabının Leiden baskısının kapak sayfası (1643)
Yayın No İletişim - 3100
Dizi Araştırma-İnceleme - 510
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 255 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 178,00 TL
Baskı 2. baskı - Şubat 2022 (1. baskı - Aralık 2021)
Yazar Huricihan İslamoğlu
Çeviren Yağız Ay, İsmail Ilgar, Aytek Soner Alpan
Editör Kıvanç Koçak
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Oben Üçke
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit