Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri

Lale Yalçın-Heckmann’ın Hakkari’de yürüttüğü saha çalışmasına dayanan Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri, antropoloji dalındaki doktora tezinin kitaplaşmış biçimi. Akademik açıdan çok parlak ve doyurucu nitelik taşıyan bu yapıt, uzman olmayan okurlara da hitap edecek ölçüde anlaşılırlığa ve sürükleyici bir kurguya sahip.

Lale Yalçın-Heckmann’ın Hakkari’de yürüttüğü saha çalışmasına dayanan Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri, antropoloji dalındaki doktora tezinin kitaplaşmış biçimi. Akademik açıdan çok parlak ve doyurucu nitelik taşıyan bu yapıt, uzman olmayan okurlara da hitap edecek ölçüde anlaşılırlığa ve sürükleyici bir kurguya sahip. İlk bölümde anlatılan silah kaçakçılığı örnek olayı, hem okuru bir anda yörenin “gerçek”lerinin içine çekiyor, hem de kitap boyunca geliştirilen bütün temaların ipuçlarını veriyor. Siyasal sistemin yöredeki tezahürleri ile yerel kültürün dinamizmi arasındaki ilişki, kitaptaki analizlerin temel taşını oluşturuyor. Akrabalık, aşiret ve etnisite gibi çeşitli kimlik biçimleri, somut koşullardaki olanca esnekliğiyle ele alınıyor. Bölgenin tarihsel, coğrafî, demografik koşullarının incelenmesinin ardından, mikro düzeydeki olgular derinlemesine araştırılıyor: Aşiret ve akrabalık bağlarının kullanımı, köy ve köy haneleri, akrabalık ve hısımlık terimlerinin genişletilmesi, evlilik ilişkileri ve stratejileri, toplumsal cinsiyet rolleri, hiyerarşisi ve dayanışması... Mikro düzeydeki olguları hiçbir zaman makro süreçlerden tamamen bağımsız görmeyen yazar, somut gelişmeleri bütün boyutlarıyla ve karmaşık ilişki örüntüleri çerçevesine yerleştirerek değerlendirmeye özen gösteriyor. Böylelikle kitap, sınırlı inceleme alanından yola çıkarak, hem başka toplumlardaki benzer olgularla karşılaştırmalar yapılmasına, hem de antropolojinin metodolojik ve teorik meselelerini derinlemesine düşünmeye imkân tanıyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyoloji, Londra Üniversitesi'nde antropoloji eğitimi gördü. Kürt aşiretleri ve akrabalık sistemi üzerinde araştırmasıyla aynı üniversiteden doktora derecesini aldıktan sonra, 1986-1988 yıllarında ve Bamberg Üniversiteleri'nde çalıştı. 2000 yılından beri Almanya'nın Halle şehrindeki Max Planck Sosyal Antropoloji Araştırma Enstitüsü'nde "Azerbaycan'ın kırsal kesimindeki toprak reformu ve değişen mülkiyet ilişkileri" konusunda araştırma yürütmektedir. Etnik ilişkiler, Kürt hareketi, feminist antropoloji, Avrupa'daki Türkiye göçmen aileleri ve dini kimlikler, ekonomik antropoloji ve post-sosyalist ülkeler, akademik araştırma ve ilgi alanlarıdır.
Kitabın Adı Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri
Orijinal Adı Tribe and Kinship among the Kurds
ISBN 9789750500633
Yayın No İletişim - 833
Dizi Araştırma-İnceleme - 128
Alan Antropoloji
Sayfa 383 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 313 gr
Perakende Satış Fiyatı 66,50 TL
Baskı 4. baskı - Eylül 2016 (1. baskı - Eylül 2002)
Yazar Lale Yalçın - Heckmann
Editör Tansel Güney
Çeviren Gülhan Erkaya
Kapak Utku Lomlu
Kapak Fotoğrafı Enver Özkahraman
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Serap Yeğen
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset