Jönler

II. Meşrutiyet’i hazırlayan çeşitli siyasî ve fikrî örgütlenmeler, basın-yayın etkinlikleri Paris, Cenevre, Kahire gibi merkezlerde yoğunlaşır. İşte Bekir Fahri’nin, 1900’lerde Mısır’da yaşayan Jön Türkleri konu edindiği Jönler romanı bu açıdan ayrı bir önem taşımaktadır

II. Abdülhamit’in baskıcı yönetimine karşı çıktıkları için kovuşturmaya uğrayıp yurtdışına kaçan ve mücadelelerini ülkelerinden uzakta sürdürmek zorunda kalan aydınlar, Türk siyasî tarihinde Batılıların onlara taktığı “Jön Türkler” adıyla anılırlar.

II. Meşrutiyet’i hazırlayan çeşitli siyasî ve fikrî örgütlenmeler, basın-yayın etkinlikleri Paris, Cenevre, Kahire gibi merkezlerde yoğunlaşır. İşte Bekir Fahri’nin, 1900’lerde Mısır’da yaşayan Jön Türkleri konu edindiği Jönler romanı bu açıdan ayrı bir önem taşımaktadır. Natüralist bir anlayışla yazılan romanda geçen olayların ve roman kişilerinin gerçek oluşu, esere belgesel bir nitelik kazandırmaktadır. Bu belgesellik, Bekir Fahri’nin de Mısır’a kaçan aydınlar arasında bulunuşundan kaynaklanmaktadır. Yazar tanık olduğu olayları, yakından gözlediği kişileri yansıtmacı bir gerçeklikle aktarmaktadır. İlk basımı 1910’da yapılan Jönler’in günümüz Türkçesine çevirisinde, yazarın anlatım özelliğini korumak amacıyla cümle yapısına dokunulmamış, eski sözcüklerin, tamlamaların karşılıklarının verilmesiyle yetinilmiş; ayrıca kitabın sonuna Jönler ’in belgeselliğini kanıtlayan tarih notları eklenmiştir.19. yüzyılın sonlarında Midilli’de doğan Bekir Fahri’nin; makale, mensur şiir, hikaye ve roman gibi çeşitli türlerde kaleme aldığı eserleri mevcuttur. Aynı zamanda dönemin politik mücadelesi içinde yer alan ve Jöntürk hareketine katılarak Mısır’a kaçan, Meşrutiyet’in ilanı üzerine İstanbul’a dönen Bekir Fahri’nin, Jönler adlı romanında da II. Abdülhamit’in baskı döneminde Mısır’a kaçmış Jöntürkler’in bu hikâyesi anlatılır.

Kitabın Adı Jönler
ISBN 9789750502088
Yayın No İletişim - 32
Dizi Türkçe Edebiyat - 1
Alan Çağdaş Türkiye Edebiyatı
Sayfa 191 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 145 gr
Perakende Satış Fiyatı 156,00 TL
Baskı 5. baskı - Eylül 2020 (1. baskı - Ocak 1985)
Yazar Bekir Fahri
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hasan Deniz
Düzelti Seçkin Oktay
Cilt Güven Mücellit
Baskı Sena Ofset