Bekir Fahri

19. yüzyılın sonlarında Midilli’de doğan Bekir Fahri’nin; makale, mensur şiir, hikaye ve roman gibi çeşitli türlerde kaleme aldığı eserleri mevcuttur. Aynı zamanda dönemin politik mücadelesi içinde yer alan ve Jöntürk hareketine katılarak Mısır’a kaçan, Meşrutiyet’in ilanı üzerine İstanbul’a dönen Bekir Fahri’nin, Jönler adlı romanında da II. Abdülhamit’in baskı döneminde Mısır’a kaçmış Jöntürkler’in bu hikâyesi anlatılır.