Meşrutiyet`ten Cumhuriyet`e
Hatıralarım

II. Meşrutiyet döneminin önemli siyaset ve fikir adamlarından biriydi. Yakın çevresinde Tevfik Fikret, Mehmet Âkif, Hüseyin Cahit, Abdullah Cevdet, Ziya Gökalp, Fatih Gökmen gibi, dönemin değişik fikir akımlarına mensup kişiler vardı. Büyük Türk Lügatı başta olmak üzere vazgeçilmez eserler yazdı. Bir o kadarını da geriye bıraktı.
II. Meşrutiyet döneminin önemli siyaset ve fikir adamlarından biriydi. Yakın çevresinde Tevfik Fikret, Mehmet Âkif, Hüseyin Cahit, Abdullah Cevdet, Ziya Gökalp, Fatih Gökmen gibi, dönemin değişik fikir akımlarına mensup kişiler vardı. Büyük Türk Lügatı başta olmak üzere vazgeçilmez eserler yazdı. Bir o kadarını da geriye bıraktı. Elinizdeki Hatıralar taşıdıkları değere rağmen bugüne kadar günyüzüne çıkma şansı bulamamış olanlardan biridir. Kâzım Kadri’yi okurken II. Abdülhamid, II. Meşrutiyet, Millî Mücadele ve Cumhuriyet devirleri üzerine yeni bilgilerle, farklı değerlendirmelerle ve değişik yaklaşımlarla karşılaşacaksınız.
II. Meşrutiyet devrinin önemli siyaset ve fikir adamlarından Hüseyin Kazım Kadri (1870-1934) bir Osmanlı bürokrat ailesinde yetişti. Dostları arasında
Mehmet Akif, Tevfik Fikret, Abdullah Cevdet, Hüseyin Cahit, Ziya Gökalp, Fatin Gökmen gibi dönemin değişik fikir akımlarına mensup kişiler vardı. İttihat ve
Terakki´nin kuruluşunda bulunmuş, valilik, mebusluk, nazırlık, gazetecilik yapmış; İstanbul - Ankara ilişkilerinde merkezi roller üstlenmiş; Büyük Türk
Lugatı, 10 Temmuz İnkılabı ve Netayici, Yirminci Asırda İslamiyet, Ziya Gökalp´ın Tenkidi başta olmak üzere dil, siyaset, din, fikir tarihi
konularında vazgeçilmez eserler kaleme almış bir eski zaman efendisi.
Dini meselelerde modernist, siyaset ve müesseseler konusunda muhafazakar bir tavır sergileyen Hüseyin Kazım´ın hatıraları II. Abdülhamit, II. Meşrutiyet,
Milli Mücadele ve Cumhuriyet´in kuruluş yıllarının siyasi ve fikri tartışmaları, mücadeleleri için yeni bilgiler ve farklı yorumlar ihtiva eden
önemli bir kaynak. Siyasi ve idari hayatının İstanbul, Trabzon, Selanik, Halep, Beyrut gibi Osmanlı coğrafyasının değişik merkezlerinde geçmiş olması
hatıralarının değerini daha da artırıyor.
Üst Başlık Meşrutiyet`ten Cumhuriyet`e
Kitabın Adı Hatıralarım
ISBN 9789754701050
Yayın No İletişim - 125
Dizi Anı - 5
Alan Çağdaş Türkiye Edebiyatı
Sayfa 345 sayfa
Perakende Satış Fiyatı 12,50 TL
Baskı 1. baskı - Mart 1991
Yazar Hüseyin Kazım Kadri
Kapak Ümit Kıvanç
Düzelti Mustafa Şahin, Fatih M. Öztan
Yayına Hazırlayan İsmail Kara
Dizgi Maraton Dizgievi
Baskı Şefik Matbaası
Cilt Şefik Matbaası, Ayhan Matbaası