Şu Bizim Sosyalist İşçi Partisi
"Bir Barbar Aşısı" (TSİP 1974-1990)

Çağatay Anadol Şu Bizim Sosyalist İşçi Partisi’nde, kurucu ve yöneticilerinden olduğu Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) deneyimini anlatıyor. TSİP, Türkiye’de sosyalist akımın 1974-1980 arası son derece canlı döneminin özgün bir aktörüydü: Gerek 12 Mart 1971 darbe rejimi sonrası yeniden canlanmasının ilk platformunu oluşturmasıyla; gerek “Doktorcular”ın (Hikmet Kıvılcımlı izleyicileri) siyasi serencamındaki yeriyle; gerek “Sovyetik” çizgideki partilerin (TKP ve TİP) birleşme arayışındaki gayretiyle; gerek 12 Eylül 1980 sonrasındaki sosyalist parti girişimlerindeki katkısıyla...

Çağatay Anadol Şu Bizim Sosyalist İşçi Partisi’nde, kurucu ve yöneticilerinden olduğu Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) deneyimini anlatıyor. TSİP, Türkiye’de sosyalist akımın 1974-1980 arası son derece canlı döneminin özgün bir aktörüydü: Gerek 12 Mart 1971 darbe rejimi sonrası yeniden canlanmasının ilk platformunu oluşturmasıyla; gerek “Doktorcular”ın (Hikmet Kıvılcımlı izleyicileri) siyasi serencamındaki yeriyle; gerek “Sovyetik” çizgideki partilerin (TKP ve TİP) birleşme arayışındaki gayretiyle; gerek 12 Eylül 1980 sonrasındaki sosyalist parti girişimlerindeki katkısıyla...

Bir yandan sosyalist harekette birliği hedeflerken bir yandan da o rekabette bir taraf olmanın, bir yandan Sovyetler Birliği’ni desteklerken bir yandan lisanı münasiple onu eleştirmenin yarattığı “yarılmış” hal, Anadol’a göre TSİP’in en değerli ve farklı yanıydı. Parti yöneticilerinin eşit ilişkiye verdiği öneme bir başka haslet olarak dikkat çekiyor, Anadol. “Oportünist, revizyonist” vs. karalamalara yatkınlık, eleştirisizlik-sorgulamasızlık gibi, dönemin solunun genel problemlerini de göz ardı etmiyor. Anadol’un muhasebesini kapatırken verdiği “hepimizin başarısızlığı” hükmü, bütün sol yelpazeye teşmil edilerek okunabilir.

Birçok TSİP’linin değerlendirmelerinin de yer aldığı kitap, ender rastlanır içgörüsüyle sol anı literatürüne değerli bir katkı.

İstanbul’da 1945’te doğdu. Gelenbevi Ortaokulu, Vefa Lisesi ve ODTÜ İdari İlimler Fakültesi Ekonomi-İstatistik Bölümü mezunudur. 1966’da öğrenciliği sırasında Türkiye İşçi Partisi’ne üye oldu. 1972’de Dev-Genç davasının sanığı olarak kısa bir süre Mamak Cezaevi’nde kaldı. 1973-1980 arasında ortaklarıyla birlikte REYO Matbaası’nı işletti. 1974’te kurulan Türkiye Sosyalist İşçi Partisi’nin merkez yürütme kurulu üyeliğine getirildi. Partinin genel saymanlık ve eğitimpropaganda sekreterliği görevlerinde bulundu. 12 Eylül darbesi öncesinde partinin kapalı dönem çalışmalarını yürütmekle görevli icra komitesinin sekreterliğine getirilerek 1985’te tutuklanıncaya kadar bu görevi sürdürdü. Dokuz ay süren hapisliğinden sonra TSİP’in gayriresmî yayın organı Görüş dergisini çıkardı. Sosyalist Birlik Partisi, Birleşik Sosyalist Parti ve Özgürlük ve Dayanışma partilerinin kurucuları arasındaydı. 1991’de Tarih Vakfı yayın bölümünün başına getirilerek 2001’e kadar Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi ve Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi’nin, ayrıca vakfın kitap ve dergilerinin yayınından sorumlu oldu. 2002’de emekli olunca sosyal bilimler ve tarih alanında kitaplar yayımlamak üzere Kitap Yayınevi’ni kurdu. Çevirmen ve editör Ayşen Anadol ile elli küsur yıldır evlidir.

Kitabın Adı Şu Bizim Sosyalist İşçi Partisi
Alt Başlık "Bir Barbar Aşısı" (TSİP 1974-1990)
ISBN 9789750533495
Yayın No İletişim - 3186
Dizi Anı - 95
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 468 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 290,00 TL
Baskı 1. baskı - Temmuz 2022
Yazar Çağatay Anadol
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit