Çağatay Anadol

İstanbul’da 1945’te doğdu. Gelenbevi Ortaokulu, Vefa Lisesi ve ODTÜ İdari İlimler Fakültesi Ekonomi-İstatistik Bölümü mezunudur. 1966’da öğrenciliği sırasında Türkiye İşçi Partisi’ne üye oldu. 1972’de Dev-Genç davasının sanığı olarak kısa bir süre Mamak Cezaevi’nde kaldı. 1973-1980 arasında ortaklarıyla birlikte REYO Matbaası’nı işletti. 1974’te kurulan Türkiye Sosyalist İşçi Partisi’nin merkez yürütme kurulu üyeliğine getirildi. Partinin genel saymanlık ve eğitimpropaganda sekreterliği görevlerinde bulundu. 12 Eylül darbesi öncesinde partinin kapalı dönem çalışmalarını yürütmekle görevli icra komitesinin sekreterliğine getirilerek 1985’te tutuklanıncaya kadar bu görevi sürdürdü. Dokuz ay süren hapisliğinden sonra TSİP’in gayriresmî yayın organı Görüş dergisini çıkardı. Sosyalist Birlik Partisi, Birleşik Sosyalist Parti ve Özgürlük ve Dayanışma partilerinin kurucuları arasındaydı. 1991’de Tarih Vakfı yayın bölümünün başına getirilerek 2001’e kadar Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi ve Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi’nin, ayrıca vakfın kitap ve dergilerinin yayınından sorumlu oldu. 2002’de emekli olunca sosyal bilimler ve tarih alanında kitaplar yayımlamak üzere Kitap Yayınevi’ni kurdu. Çevirmen ve editör Ayşen Anadol ile elli küsur yıldır evlidir.