Gecekondu Site Rezidans
Bursa'da Sınıf ve Mekân

Kemal Temel, Gecekondu Site Rezidans’ta, Türkiye’de inşaat sektörünün artan ivmesi ve kentsel dönüşümün de etkisiyle ortaya çıkan üç parçalı kentsel deseni analiz ediyor: İşçi siteleri, gecekondular, orta-üst sınıf “lüks” konutlar (veya rezidanslar). Bu üç kesit arasındaki çatışmaların, karşılaşmaların ve geçişlerin nasıl cereyan ettiğini inceleyen kitap, sınıf kimliklerinin inşa sürecinin canlı bir cephesini önümüze seriyor.

“Dinî ve kültürel çeşitliliği deneyimleme süreçleri Ankara’da Çukurambar’ı, İstanbul’da Başakşehir’i inşa etmek yönünde motive ederken, (Bursa) Nilüfer’deki laik/seküler deneyim Müslüman orta sınıfları, toplumsal konumlarıyla uyumlu, makbul bir yaşam tarzını hayata geçirmek üzere bir araya getirdi. Buna mukabil orta sınıfların seküler fraksiyonları da Müslüman orta sınıflara karşıtlıkla tanımlanan alanlara yerleşme eğiliminde oldu.”

Sınıfsal ayrışma, kentsel mekâna nasıl yansıyor? Kültürel kimlik ile sınıfsal kimlik, mekânda nasıl eklemleniyor? Kentsel eşitsizlik, nasıl deneyimleniyor? Kentsel yaşam tarzının “markalaştırılması” nasıl orta sınıf kimliğinin yapıtaşlarından biri haline geliyor?

Kemal Temel, Gecekondu Site Rezidans’ta, Türkiye’de inşaat sektörünün artan ivmesi ve kentsel dönüşümün de etkisiyle ortaya çıkan üç parçalı kentsel deseni analiz ediyor: İşçi siteleri, gecekondular, orta-üst sınıf “lüks” konutlar (veya rezidanslar). Bu üç kesit arasındaki çatışmaların, karşılaşmaların ve geçişlerin nasıl cereyan ettiğini inceleyen kitap, sınıf kimliklerinin inşa sürecinin canlı bir cephesini önümüze seriyor.

Ülkenin sanayileşme deneyiminin önemli merkezlerinden biri olan Bursa örneğinde, Türkiye’de mekân-sınıf-kimlik etkileşiminin canlı bir manzarası...

 

1988’de Şanlıurfa’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Şanlıurfa’da tamamladı. 2012’de Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yüksek lisansa başladı. Yüksek lisans (2015) ve doktora derecelerini (2023) BUÜ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde aldı. 2018-2020 arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Bu kitabın yayımlandığı sırada BUÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve kent ve çalışma sosyolojisi alanlarında akademik çalışmalarına devam etmektedir. Bu kitabın dışında Muhafazakâr Düşünce ve İdealkent gibi çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri ve İsyan ile İtaat Arasında Arafta Bir Sendikal Hareket adlı bir kitabı var.

Kitabın Adı Gecekondu Site Rezidans
Alt Başlık Bursa'da Sınıf ve Mekân
ISBN 9789750535741
Yayın No İletişim - 3356
Dizi Araştırma-İnceleme - 569
Alan Sosyoloji, Kentleşme, Çevre ve Ekoloji, Politika/Siyaset
Sayfa 296 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 222,00 TL
Baskı 1. baskı - Kasım 2023
Yazar Kemal Temel
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Gürsel Egemen Ergin
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Yağmur Yıldırımay Bayrakçı
Dizin Mehmet Atala
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit