Kemal Temel

1988’de Şanlıurfa’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Şanlıurfa’da tamamladı. 2012’de Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yüksek lisansa başladı. Yüksek lisans (2015) ve doktora derecelerini (2023) BUÜ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde aldı. 2018-2020 arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Bu kitabın yayımlandığı sırada BUÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve kent ve çalışma sosyolojisi alanlarında akademik çalışmalarına devam etmektedir. Bu kitabın dışında Muhafazakâr Düşünce ve İdealkent gibi çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri ve İsyan ile İtaat Arasında Arafta Bir Sendikal Hareket adlı bir kitabı var.