Feminist Tarihyazımında Sınıf ve Cinsiyet

Leonore Davidoff´un makalelerini biraraya getiren bu kitapta, geleneksel tarihyazımında marjinalleştirilip dışlanan faaliyetler ve kesimler inceleniyor. Bu konuların fazla `özel` sayılıp göz ardı edilmesine yol açan iktidar dinamikleri araştırılırken, iktidar ilişkileri basit ve mekanik ilişkiler olarak değil, olanca karmaşıklığı ve çokboyutluluğu içinde ele alınıyor.

Leonore Davidoff'un makalelerini biraraya getiren bu kitapta, geleneksel tarihyazımında marjinalleştirilip dışlanan faaliyetler ve kesimler inceleniyor. Bu konuların fazla `özel` sayılıp göz ardı edilmesine yol açan iktidar dinamikleri araştırılırken, iktidar ilişkileri basit ve mekanik ilişkiler olarak değil, olanca karmaşıklığı ve çokboyutluluğu içinde ele alınıyor. Özel ile kamusal, kültür ile doğa, ev ile iş, bedensel ile düşünsel gibi ikili ayrımların nasıl kurulduğunu 19. yüzyıl İngilteresi özelinde inceleyen yazar, bu ayrımların iktidar açısından işlevselliğini gösterirken yeni kavramsallaştırmaların gerekliliğini ortaya koyuyor. Davidoff´a göre, somut tarihsel olguların (çeşitli bağlamlarda aile/akrabalık ilişkilerinin, ev işlerinin, hizmetçilerin vb.) incelenmesi, sözkonusu hiyerarşik ayrımların aşılması, mevcut sosyal analiz modellerinin ötesine geçilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Derlemede ayrıca, Ferhunde Özbay'ın "Evlerde El Kızları: Cariyeler, Evlatlıklar, Gelinler" adlı makalesi yer alıyor. Davidoff'un getirdiği kavramsal açılımlardan yararlanan Özbay, "öteki kadın" kavramının özel alanda kurulmasını derinlemesine araştırıyor. Ayşe Durakbaşa´nın yayına hazırladığı bu kitabın, benzer kaygılar taşıyan yeni çalışmaların önünü açacağını düşünüyoruz.

1932’de New York’ta doğdu. Uzun yıllar İngiltere’de Essex Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde ders verdi. Kültürel ve Sosyal Tarih Merkezi’nin kurucusu ve yöneticisiydi. Özellikle feminist tarih ve sosyal tarih alanında çok sayıda makalesi vardır; bunlardan bazıları İspanyolca, İtalyanca ve Almanca’ya çevrildi. Davidoff, Gender and History dergisinin de kurucu editörlerindendi. 2014 yılında hayatını kaybetti. Kitapları: The Best Circles: Society, Etiquette and the Season (Croom Helm, 1973); B. Westover ile birlikte der. Our Work, Our Lives, Our Worlds: Women’s History and Women’s Work (McMillan, 1986); C. Hall ile birlikte Family Fortunes: Men and Women of the English Middle Class, 1780-1850 (Hutchinson, 1987); Worlds Between: Historical Perspectives on Gender and Class (Routledge, 1995); Megan Doolittle, Janet Fink ve Katherine Holden ile birlikte The Family Story: Blood, Contract and Intimacy, 1830-1960 (Longman, 1999).
Kitabın Adı Feminist Tarihyazımında Sınıf ve Cinsiyet
ISBN 9789750500404
Yayın No İletişim - 801
Dizi Araştırma-İnceleme - 124
Alan Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Tarih
Sayfa 264 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 201 gr
Perakende Satış Fiyatı 203,00 TL
Baskı 5. baskı - Ocak 2021 (1. baskı - Mayıs 2002)
Yazar Leonore Davidoff
Yayına Hazırlayan Ayşe Durakbaşa
Çeviren Zerrin Ateşer, Selda Somuncuoğlu
Editör Tansel Güney
Kapak Utku Lomlu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Asude Ekinci
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset