Askerî Harcamalar ve Ekonomi
Eleştirel Bir Yaklaşım

“Kapitalizmin ve emperyalizmin tüm yaratıcı, yenileştirici gücünün; ‘yıkarken, inşa da edebilen’ dinamizminin tükendiği bir dönemde yaşıyoruz. Bu ikili, son kırk yıl boyunca, dünya halklarını piyasa vahşetine ve yıkıma mahkûm etti. Batı toplumları, refah devletinin birikimlerini adım adım yitirdi. Devletin geleneksel işlevlerinin aşınmayan ana öğesi ‘savunma’ adı altındaki askerî harcamalar oldu. Adem Yavuz Elveren’in kitabı kapitalizmin askerî harcamalar olgusu içinde somutlaşan çelişkilerine ışık tutuyor.”

Korkut Boratav

“Kapitalizmin ve emperyalizmin tüm yaratıcı, yenileştirici gücünün; ‘yıkarken, inşa da edebilen’ dinamizminin tükendiği bir dönemde yaşıyoruz. Bu ikili, son kırk yıl boyunca, dünya halklarını piyasa vahşetine ve yıkıma mahkûm etti. Batı toplumları, refah devletinin birikimlerini adım adım yitirdi. Devletin geleneksel işlevlerinin aşınmayan ana öğesi ‘savunma’ adı altındaki askerî harcamalar oldu. Adem Yavuz Elveren’in kitabı kapitalizmin askerî harcamalar olgusu içinde somutlaşan çelişkilerine ışık tutuyor.”
Korkut Boratav


“Dünyada şiddetin dolaştığı bir dönemde Askerî Harcamalar ve Ekonomi bize sermaye için şiddet birikiminin iktisadi nedenlerini açıklıyor. Sermaye ilk ve asli olarak kendi varlık nedeni olan kârıüretir ve onu örgütler. Sermayenin doğası vahşettir. Adem Elveren sermayenin sürekli birikim (büyüme) arzusuyla, bu yönelimin farklı ülkelerde ortaya çıkardığı sonuçları yetkince tartışıyor ve örnekliyor.”
Ahmet Haşim Köse


“Askerî Harcamalar ve Ekonomi, kapitalist devletin şiddet aygıtlarının başında gelen ordunun kapitalizmin hayatiyeti ile ilişkisine yoğunlaşıyor. Elveren’in kitabı, askerî harcamaları kapitalizmin sürdürülebilirliği ile ilişkisi bakımından sorguladığı için özgün. Araştırması, bu harcamaların kapitalizmin hayatiyet ölçütü olan kâr oranı üzerindeki etkisini ele aldığı için nicel Marksist iktisat alanına da önemli bir katkı.”
E. Ahmet Tonak

"Adem Elveren askerî harcamaların iktisadi etkilerine ilişkin bu güzel çalışmasında, Marksist, liberal ve neoklasik perspektiflerden oluşan geniş bir yelpazenin yanı sıra, kapsamlı bir ekonometrik inceleme sunuyor. Bu çalışma, son yıllarda pek az eleştirel ilgi görmüş tehlikeli bir konu olan ordunun rolüne dair tartışmayı canlandırmalı."
James K. Galbraith, Texas Üniversitesi, ABD

"Bu önemli kitap askerî harcamanın belirleyicilerine ve iktisadi etkilerine ilişkin ileri düzey bir inceleme sunuyor. Adem Elveren askerî harcamaların kâr oranı üzerindeki etkisine ilişkin titiz ve özgün bir ekonometrik analize geçmeden önce, Marksist tartışmalara özel bir vurgu yaparak kuramsal ve ampirik yazına dair kapsamlı bir değerlendirme sunuyor.
Simon Clarke, Warwick Üniversitesi, Birleşik Krallık

İktisat doktora derecesini 2008’de Utah Üniversitesi’nden aldı. Araştırmalarını feminist iktisat ve savunma iktisadı alanlarında sürdürüyor. Saniye Dedeoğlu ile Gender and Society in Turkey: The Impact of Neo-Liberal Policies, Political Islam and EU Accession (IB Tauris, 2012), Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın (İletişim Yayınları, 2012) ve 2000’ler Türkiye’sinde Sosyal Politika ve Toplumsal Cinsiyet (İmge Kitabevi Yayınları, 2015) kitaplarını derledi. Brain Drain and Gender Inequality in Turkey (Palgrave Pivot, 2018) ve The Economics of Military Spending A Marxist Perspective (Routledge, 2019) kitaplarını yazdı. Fitchburg State Üniversitesi (ABD) İktisat, Tarih ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde öğretim üyesidir.

Kitabın Adı Askerî Harcamalar ve Ekonomi
Alt Başlık Eleştirel Bir Yaklaşım
Orijinal Adı The Economics of Military Spending
ISBN 9789750530579
Yayın No İletişim - 2992
Dizi Araştırma-İnceleme - 489
Alan Ekonomi
Sayfa 277 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 30,00 TL
Baskı 1. baskı - Mart 2021
Yazar Adem Yavuz Elveren
Çeviren Çağdaş Sümer
Editör Ahmet İnsel
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit