20. Yüzyılda Köylü Savaşları

Eric R. Wolf, 20. Yüzyılda Köylü Savaşları adlı bu kitabında Küba, Cezayir, Vietnam, Çin, Rusya ve Meksika örneklerine yoğunlaşarak köylülüğü genelgeçer tanımların ve kriterlerin ötesinde ülke bağlamlarında ve farklı toplumsal formasyonların içerisinden ele alarak önemli bir katkı sunuyor.

Köylüler ve köylülük devrim teorilerinin öyle veya böyle hep meselesi olmuş, zaman zaman “ilerici” bir müttefik, bazen de “gerici” bir engel olarak görülmüştür. Her durumda belirli toplum tasarımlarının nesnesi olmuş, sınıf olup olmadığı tartışmaları yapılmıştır.

Eric R. Wolf, 20. Yüzyılda Köylü Savaşları adlı bu kitabında Küba, Cezayir, Vietnam, Çin, Rusya ve Meksika örneklerine yoğunlaşarak köylülüğü genelgeçer tanımların ve kriterlerin ötesinde ülke bağlamlarında ve farklı toplumsal formasyonların içerisinden ele alarak önemli bir katkı sunuyor.

Wolf’un çalışması köylülüğün sınırlarını ve imkânlarını karşılaştırmalı olarak takip etmek isteyen ve kitle hareketleriyle ilişkisini merak eden okurun fazlasıyla ilgisini çekecek nadide bir eser.

“Binlerce yıl içinde insanlık çok eskiden beri devam eden açlık ve hastalık sorunlarını ilk defa çözmekte yol alıyor; her yerde insanların katılımı ve bilgiyi yayma çabaları karşısında kadim iktidar tekelleri ve genelgeçer hikmetler geriliyor. Ne kadar belirsiz de olsa, nice zorluklar da olsa, ne kadar yanlış da anlaşılsa, hayatı bereketlendirme, insaniyeti yükseltme ümidi bu çabalardadır. Asi köylüler elemden nasibini alsa da, ümitten de nasibi vardır; bu açıdan onlar insaniyetten yanadır.”
ERIC R. WOLF

Avusturyalı Marksist antropolog Eric R. Wolf, 1923 yılında Viyana’da doğdu. Köylüler ve Latin Amerika üzerine ayrıntılı ve zihin açıcı çalışmalar yaptı. Norbert Elias’tan etkilenen Wolf, Marksist düşünceyi antropolojinin içerisine taşımayı denedi. Vietnam Savaşı sırasında savaşa karşı duranlar arasında yer aldı ve Michigan Üniversitesi’nde savaşla ilgili ilk öğrenci toplantısını örgütledi. Anthropology (1964), Peasants (1966; Köylüler, İmge, Ankara, 2000), Europe and the People Without History (1982) ve Envisioning Power: Ideologies of Dominance and Crisis (1992) adlı eserleriyle tanınır.

Kitabın Adı 20. Yüzyılda Köylü Savaşları
Orijinal Adı Peasant Wars of the Twentieth Century
ISBN 9789750527197
Kapak Vasily Perov, “Pugaçev’in Yargılaması”, 1879
Yayın No İletişim - 2799
Dizi Tarih - 141
Alan Politika/Siyaset, Tarih
Sayfa 334 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 245,00 TL
Baskı 1. baskı - Ağustos 2019
Yazar Eric R. Wolf
Çeviren Cem Somel
Editör Aybars Yanık
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit