Eric R. Wolf

Avusturyalı Marksist antropolog Eric R. Wolf, 1923 yılında Viyana’da doğdu. Köylüler ve Latin Amerika üzerine ayrıntılı ve zihin açıcı çalışmalar yaptı. Norbert Elias’tan etkilenen Wolf, Marksist düşünceyi antropolojinin içerisine taşımayı denedi. Vietnam Savaşı sırasında savaşa karşı duranlar arasında yer aldı ve Michigan Üniversitesi’nde savaşla ilgili ilk öğrenci toplantısını örgütledi. Anthropology (1964), Peasants (1966; Köylüler, İmge, Ankara, 2000), Europe and the People Without History (1982) ve Envisioning Power: Ideologies of Dominance and Crisis (1992) adlı eserleriyle tanınır.