19. Yüzyıl Avrupası'nda Burjuva Toplumu

Burjuvazi Avrupa tarihini nasıl etkiledi? Orta sınıflar nasıl oluştu?
Burjuvazi kendi suretinde bir Avrupa yaratıp sosyal sınıflar arasındaki ilişkileri dönüştürürken bir yandan kendi varlığını ve meşruiyetini güvence altına almayı diğer yandan da bunu tüm kamusal alana yaymayı nasıl başardı? Jürgen Kocka ve Allan Mitchell’in derledikleri 19. Yüzyıl Avrupası’nda Burjuva Toplumu bu soruların cevaplarını arıyor.

Burjuvazi Avrupa tarihini nasıl etkiledi? Orta sınıflar nasıl oluştu?
Burjuvazi kendi suretinde bir Avrupa yaratıp sosyal sınıflar arasındaki ilişkileri dönüştürürken bir yandan kendi varlığını ve meşruiyetini güvence altına almayı diğer yandan da bunu tüm kamusal alana yaymayı nasıl başardı? Jürgen Kocka ve Allan Mitchell’in derledikleri 19. Yüzyıl Avrupası’nda Burjuva Toplumu bu soruların cevaplarını arıyor.

Almanya’yı merkeze alıp, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya, Macaristan örnekleriyle karşılaştırarak burjuva kültürünün ve orta sınıfların ortaya çıkışının izlerini süren metinler, siyaset, hukuk, cinsiyet, ekonomi, iş ahlâkı, çalışma hayatı, proletarya, eğitim, mülkiyet, düello, onur, kamu sağlığı gibi farklı odaklardan meseleyi ele alarak, Avrupa’da toplumsal hayatın nasıl esaslı bir değişikliğe uğradığını gözler önüne seriyor.

“Avrupa toplumu, 18. yüzyılın sonlarından beri, dinamizmini orta sınıfın üstlendiği, bir dönüşümden geçmiştir. Ancak bu toplumsal kategoriyi tanımlamak bir muamma olarak ortadadır. Tam olarak kimler orta sınıf sayılır? Ne gibi nitelikleri paylaşırlar? Ortak bir kültür tarafından mı tanımlanırlar? Gerçekte onları başkalarından ayıran nedir? Zaman içinde evrimleşen Avrupa uluslar topluluğu içinde ortak etkileri ne olmuştur?”
JÜRGEN KOCKA / ALLAN MITCHELL

Kitapta yer alan bölümler
Avrupa Modeli ve Almanya'da Durum Jürgen Kocka
Liberalizm ve Avrupa'da Orta Sınıflar Dieter Langewiesche
19 . Yüzyıl Avrupası'nda Soyluluk ve Burjuvazi: Karşılaştırmalı Bir Bakış Werner Mosse
Batı Avrupa'da İşadamları ve Burjuvazi Youssef Cassis
İngiliz Orta Sınıfı Örneği Eric Hobsbawm
İşçi - Sınıfı ve Orta - Sınıf Dernekleri. Bir Anglo - Alman Karşılaştırma, 1820-1870 Christiane Eisenber
19. Yüzyıl Almanya ve Britanyası'nda Ahlâki Standartlar ve İş Hayatındaki Davranışlar Richard Tilly
Onur ve Orta - Sınıf Kültürü: İngiltere ve Almanya'da Düellonun Tarihi Ute Frevert
Mülkiyet Hakları ve Almanya ve İngiltere'de Kadının Statüsü Ursula Vogel
Fransız Bourgeoisie ve Alman Bürgertum, 1870-1914 Hartmut Kaelble
19. Yüzyılın Sonlarında Almanya ve Fransa'da Küçük Burjuvazi Hartmut Kaelble
Alman ve Fransız İşletmelerinde Otorite İlişkileri, 1880-1914 Hartmut Kaelble
Burjuva Liberalizmi ve Halk Sağlığı: Bir Fransa Almanya Karşılaştırması Allan Mitchell
Bir Paradigma Olarak Yahudilerin “Verbürgerlichung”u Shulamit Volkov
1800’den Sonra Alman Bürgerlichkeit: Sembolik Uygulama Olarak Kültür Wolfgan Kaschub
İtalyan "Borghesia"sı Marco Meriggi
Macar Orta Sınıfının Gelişmesi: Bazı Doğu-Batı Karşılaştırmalar Györgi Ránki
Kitabın Adı 19. Yüzyıl Avrupası'nda Burjuva Toplumu
Orijinal Adı Bourgeois Society in Nineteenth Century Europe
ISBN 9789750517495
Kapak Pierre-Auguste Renoir, “Bal du moulin de la galette”, 18
Yayın No İletişim - 2145
Dizi Tarih - 95
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 440 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Ağırlık 445 gr
Perakende Satış Fiyatı 102,00 TL
Baskı 1. baskı - Nisan 2015
Derleyen Jürgen Kocka, Allan Mitchell
Çeviren Uygur Kocabaşoğlu
Editör Kerem Ünüvar
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset