Kültür politikalarında eşbiçimlilik: Kaçınılmaz mı, bilinçli bir tercih mi?

Özet: Türkiye'de kültür sektörünün hareketlenmesi ve ulusal, kentsel ve yerel olmak üzere kültür politikalarını etkilemesi 1990'ların sonunda başlamıştır. Özel sermayenin kültür sektörüne artan ilgisine paralel devletin kültür politikalarında yaptığı yeni düzenlemeler sonucu kültür özelleşmiş, kültürün arzında yeni aktörler ve işbirlikleri ortaya çıkmış, kamu kültür kurumları şirketleşerek yönetilmeye başlamıştır. Kimi zaman piyasalaşmaya paralel kimi zaman bir sonucu olarak ortaya çıkan diğer bir sü-reçse profesyonelleşmedir. Ulus-devletin, demokratikleşme kapsamında sahiplendiği "iyi-yönetişim" ve "yeni kamu yönetimi" stratejilerinin bir getirişi olarak kamu kurumlarındaki yönetim anlayışı "etkinlik, verimlilik ve şeffaflık" gibi kriterlere göre revize edilmektedir. Bu çalışma istanbul ilçe belediyelerindeki kültürel hizmetlere bakarak eşbiçimli olduklarını tespit etmektedir. Söz konusu eşbiçimliliğin hangi eşbiçimlilik mekanizmaları ve süreçlerle gerçekleştiği üzerinden kültürün arzında çağdaş sanata verilen kısıtlı yer tartışılmaktadır.

Anahtar sözcükler: Kültür politikaları, eşbiçimlilik, istanbul ilçe belediyesi kültür merkezleri, kültürün arzı